Gevinstrealisering

Kontakt

Ta kontakt for konkret pristilbud til din virksomhet.

Rune Dypdalen

Seniorkonsulent
T: +47 4745 0579
Iris Maria Makridis

Iris Maria Makridis

Seniorkonsulent
T: +47 924 71 481
Kom på kurs basert på DFØs veileder i gevinstrealisering og beste praksis for gjennomføring av prosjekter.
Rambøll tilbyr innføring i beste praksis-metodikk for gevinstrealisering basert på DFØs veileder og erfaringer fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Innføringen fokuserer på teori og praktisk anvendelse av sentrale verktøy. Et typisk opplegg består av 2-3 samlinger som kombinerer teoretiske innlegg og gruppeoppgaver ved bruk av case, med rom for diskusjon og refleksjon. Vi er opptatt av at samlingene skal være praksisnære, og vil derfor tilrettelegge for aktuelle problemstillinger og egne prosjekterfaringer fra virksomheten.

For at innholdet skal oppleves som relevant og gi størst mulig verdi for deltakerne, legger vi vekt på gode forberedelser i samarbeid med oppdragsgiver. Dette handler om å identifisere deltakernes kompetansenivå innen gevinstrealisering og deres prosjekterfaringer.

Gevinstrealisering - en del av endringstiltak

Gevinstrealisering er en naturlig del av alle endringstiltak (prosjekter, programmer), og derfor er opplegget nært knyttet til Prosjektveiviseren - den anbefalte prosjektmodellen for offentlige virksomheter. I hovedsak handler dette om å knytte prosessen for gevinstrealisering opp mot faser og beslutningspunkter i Prosjektveiviseren. Vi vil imidlertid kunne tilpasse opplegget til andre prosjektmodeller ved behov.

Konsulentene fra Rambøll har teoretisk kunnskap om og praktiske erfaringer med metode for gevinstrealisering, både når det gjelder identifisering av gevinster og planlegging av gevinstrealisering. Konsulentene har også vært sentrale bidragsytere i arbeidet med forankring og involvering i gevinstrealiseringsprosesser.

Samlingene gjennomføres gjerne med en litt større gruppe fra virksomheten, f.eks. en avdeling/enhet, sentrale roller i prosjekter, eller linjeledere i sentrale roller knyttet til gevinstrealisering.

Relaterte emner

Den digitale utviklingen i Norge går ikke raskts nok fremover

Få innblikk i Norges digitale status. Les om digitale erfaringer, utfordringer og planer i 500 offentlige og private virksomheter her. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites