System for kvalitetsledelse

Kontakt

Martin Aabech

Business Manager
T: +47 971 75 410
Å måle kvaliteten på offentlige velferdstjenester er en utfordrende og viktig jobb. Rambøll har utviklet et avansert IT-system for å administrere, utvikle og rapportere kvalitet.

Hvordan vet du om tiltak for språkstimulering for barn i barnehagen virker? Hvordan kan du støtte og holde rede på samtaler mellom foreldre og lærere? Hvordan vet du om kommunale tjenester har god nok kvalitet? Å måle den «mykere» siden av tjenester har blitt enklere, takket være Rambøll Management Consultings brukervennlige programvare kalt "Hjernen og hjertet", spesielt rettet mot barnehager og skole.

Vårt system for kvalitetsledelse støtter aktiviteter som:

  • Kartlegging av barns kompetanse og trivsel
  • Pedagogisk tilsyn
  • Frittstående rapporter fra skoler og institusjoner
  • Oppsummering av kvalitetsrapporter på kommunalt nivå

Verktøy for pedagogisk refleksjon

"Hjernen og hjertet" samler det som ellers er spredt: håndskrevne notater, printede maler eller "one-off" IT-programmer. Fra et IT-standpunkt er den virkelige fordelen ved "Hjernen og hjertet" en 100 % fri flyt av informasjon med storskalaøkonomi på kommunalt nivå. Det som først kan virke som ekstraarbeid, viser seg å redusere administrative byrder, siden mange obligatoriske oppgaver er inkludert i systemet og dermed frigjør tid som man kan bruke sammen med barna. Men det aller viktigste er at systemet er et verktøy for refleksjon om pedagogisk kvalitet og tjenesteutvikling i det daglige.

Vi integrerer innsikt fra alle nivåer

Med byggesteinene fra SurveyXact – vårt ledende nordiske spørreskjemasystem – tilbyr Rambøll Management Consulting avanserte IT-systemer som ikke baserer seg på IT alene: Vi integrerer faglig innsikt om hvordan barn lærer med kunnskap om behov på kommunenivå og i barnehager og skoler. Dette gjør "Hjernen og hjertet" til det mest helhetlige systemet på markedet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no