Brann og sikkerhet

Riktig brannsikring gir en trygghet for mennesker, samfunn, miljø og materielle verdier. Våre eksperter bruker de nyeste verktøyene for å finne den beste brannsikringsløsningen for ditt prosjekt.

Brann og sikkerhet

Kontakt

 

Her finner du kontaktpersoner innen brannsikring på de ulike kontorene våre.

Elin Nordby Salvesen

Elin Nordby Salvesen

Sivilingeniør
T: +47 476 27 480

I dagens moderne byggenæring stiller byggherre stadig høyere krav til sine prosjekter, i tillegg til at arkitektenes design og visjon utfordrer de tradisjonelle løsningene. Konkurransen på byggekostnad er stor, og kravet til dokumentasjon fra myndighetene øker.

Skreddersydde brannvernsstrategier

Riktig og god brannteknisk prosjektering vil sikre solide, kostnadseffektive og miljøeffektive løsninger. I tillegg vil person- og verdisikkerheten bli ivaretatt på ønsket måte, i henhold til myndighetskrav og krav formulert av interessenter i prosjektet. Vi benytter oss av avanserte digitale verktøy, statistisk analyse av faktiske branner og våre eksperters tverrfaglige kompetanse for å finne den optimale brannvernsstrategien for hvert enkelt prosjekt. Ved å engasjere brannrådgiveren i en tidlig fase av prosjektet, legges alt til rette for å implementere de beste tverrfaglige løsningene.

Våre tjenester

• Brannprosjektering (bl.a. brannkonsept)
• Branntekniske tegninger
• Integrering av brannkrav i BIM
• Brann- og røyksimuleringer
• Evakueringssimulering
• Risikoanalyser
• Brannteknisk tilstandsvurdering
• Teknisk Due Dilligence
• Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering (KPR Brann)
• Kontroll av utførelse på byggeplass (KUT)
• Kurs, foredrag og øvelser
• Branndokumentasjon (iht. «Forskrift om brannforebygging»)
• Generell brannteknisk rådgivning
• Eksplosjonssikkerhet (Eksplosjonsverndokument, ATEX NEK 420 områdeklassifisering, sonekart EX-soner, beregning avlastningsflater)
• Prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg, andre typer slokkeanlegg, brannalarmanlegg og ledesystem/nødbelysning

Lokal og global ekspertise

Vi kan tilby høy fagkompetanse og tjenester som bidrar til å innfri forskriftskrav og ønsket verdiskapning. Som et aktivt og engasjert miljø, er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle våre tjenester og produkter. I tillegg legger vi stor vekt på å øke ferdighetene og kompetansen til våre rådgivere. Vi samarbeider tett med universiteter, andre forskningsinstitusjoner og industribedrifter, samtidig som vi selv deltar aktivt i forskning innen fagfeltet.

Prosjekter

Nasjonalmuseet sett fra Rådhuset

Nytt Nasjonalmuseum

Det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo blir et kulturbygg i verdensklasse. Rambøll er komplett flerfaglig rådgiver i alle tekniske fag.

Damsgård skole

Damsgård skole

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

Fasaden på nye Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole

Heimdal Videregående skole og idrettshall har løftet en hel bydel og blitt en arena for læringsglede, idrett og kreativ utfoldelse. Rambøll har stått for arkitektur og alle tekniske fag i prosjektet.

Moholt 50|50. Barnehagens østlige fasade. Illustrasjon: MDH Arkitekter SA

Moholt 50|50

Moholt Studentby vil utgjøre 21 000 m2 bygningsmasse i massivtre når alt står ferdig i 2017. Rambøll har vært ansvarlig for brannteknisk rådgivning og -risikovurderinger på prosjektet.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites