Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Nini og Cecilie - ubemannede brønnhodeplattformer i et marginalt felt

Rambøll har bistått DONG Energy med et utviklingsprosjekt for modifisering av Siri-feltet i Nordsjøen, hvor vi har installert de to lettvekts monotårn-plattformene Nini og Cecilie. De to ubemannede brønnhodeplattformene fungerer som satellitter knyttet til morplattformen Siri via tre rørledninger. Vanndybden ved plattformen er 60 meter.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites