Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Burbo Bank offshore vindpark

Rambøll har designet flere fundamenter for offshore vindturbiner enn noe annet selskap på verdensbasis, takket være vår 30 år lange erfaring med oppankring av olje- og gassrigger til sjøs. Burbo Bank offshore vindpark utenfor Liverpool er et av prosjektene.

Hywind offshore vindturbin

Med vår kompetanse innen offshore vindkraft har Rambøll bidratt til å virkeliggjøre et banebrytende prosjekt for utviklingen av storskala offshore vindkraftprosjekter i dypvannsområder.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites