Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Oslo Horisont

Rambøll har sammen med Kristin Jarmund/C.F. Møller/Rodeo Arkitekter utviklet prosjektet fra starten. Den eksisterende brevsenter bygningen skal beholdes og det skal etableres to nye høyhus på henholdsvis 76 og 128 meter på toppen av den eksisterende bygningen. Prosjektet vil bli ett forbilde prosjekt innen gjenbruk og gode klimavalg.

Lilletorget 1

I samarbeid med Code arkitekter har Rambøll med alle rådgivende fag utviklet prosjektet siden 2015. I det seneste forslaget er det valgt å redusere høyden fra 108 meter til 90 meter slik at bygget blir en naturlig del av nedtrappingen med høyhus fra Oslo Plaza. Bygget vil få et lavt karbonavtrykk, og målet er å bli et FutureBuilt ZERO-prosjekt med solfangst og sirkulære prinsipper.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites