Prosjekter

I Rambøll jobber våre ingeniører, arkitekter og konsulenter med en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter. Vi har store og små prosjekter både lokalt, nasjonalt og i utlandet, og jobber for at kundene og brukerne skal få de beste og mest bærekraftige løsningene.


Høg-Jæren Energipark

Som byggeherrerådgiver og byggeherreombud har Rambøll hatt en sentral rolle i etableringen av Høg-Jæren Energipark i Rogaland.

Bessakerfjellet vindpark

Rambøll var byggherrerådgiver for TrønderEnergi Kraft AS når Bessakerfjellet vindkraftverk skulle etableres.

Hundhammerfjellet vindpark

Rambøll har bistått ScanWind Group AS med prosjektledelse og utviklingsarbeid i forbindelse med etableringen av Hundhammerfjellet onshore vindpark i Nord-Trondelag.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites