Konseptstudie for en ny brønnhodeplattform i Snorre-feltet

Snorrefeltet

Snorrefeltet

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Snorre-feltet i den norske delen av Nordsjøen videreutvikles, og det lages to nye alternative løsninger for en ny brønnhodeplattform, og Rambøll ble utnevnt til å gi konseptuelle anbefalinger for anlegget.

Snorrefeltet

Snorre er et olje- og gassfelt innenfor Tampen-området i den sørlige delen av Norske Havet. Sjøen i dette området har en dybde på 300 til 350 meter. Snorre har vært i drift siden august 1992 og er operert av Statoil. Partnerskap på feltet er Petoro, rettighetshaver for Statens direkte økonomiske engasjement. (SDØE)

Anbefalinger for anleggskonsept

Hovedformålet med det konseptuelle studie, var å gi Petoro kvalifiserte anbefalinger for konseptet av anlegget, i tilfelle en brønnhodeplattform skulle bli den foretrukne løsningen for å sikre boring av brønner under Snorre 2040-prosjektet.

To løsninger - et bunnfast jacket og et TLP understell ble undersøkt for å oppnå en optimal helhetsløsning for en eventuell ny brønnhodeplattform. Studiet prioriterte de elementer som påvirket teknisk gjennomførbart og økonomisk i prosjektet.

Den beste løsningen på et havdyp på 300 meter

Den viktigste drivkraften for stålunderstelløsningen var å realisere tørre brønnhoder. Fabrikasjon og installasjon av et slikt stålunderstell vil være en svært utfordrende oppgave, og bunnforholdene er avgjørende for en så stor stålkonstruksjon. Som et alternativ, gjorde Rambølls partner Bassøe Technology ett konseptstudie på en Tension Legged Platform (TLP).  ( Strekk stag platform)

Prosjektet ble ledet av Rambølls norske olje- og gass spesialister, som brakte med eksperthjelp på stålplattformdelen fra Danmark og Storbritannia. Jobben inkluderte en fullstendig kostnads- og tidsestimat for den anbefalte løsningen. I tillegg evaluerte Rambøll topside-funksjonaliten i sammenheng med den omkringliggende infrastruktur.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites