Burbo Bank offshore vindpark

Kontakt

Søren Juel Petersen

Business Development Director, Wind Energy
T: +45 5161 8760

Våre tjenester

Rambøll har designet flere fundamenter for offshore vindturbiner enn noe annet selskap på verdensbasis, takket være vår 30 år lange erfaring med oppankring av olje- og gassrigger til sjøs. Burbo Bank offshore vindpark utenfor Liverpool er et av prosjektene.

Vår evne til å håndtere utfordringene ved etablering av konstruksjoner i sjø har i denne sammenheng med hell blitt tilpasset til vindparker. Offshore vindkraft er utfordrende å utforme, bygge og vedlikeholde, sammenlignet med vindkraft på land. Derfor er de dyrere, men samtidig er vindhastigheten over åpent vann generelt høyere og mer pålitelig. Offshore vindturbiner er også mindre fremtredende i landskapet enn hva onshore vindturbiner er.

Burbo Bank offshore vindpark består av 25 Siemens 3.6 MW vindturbiner tilknyttet fastlandet via tre nedgravde undersjøiske kabler. Vindparken er lokalisert i en vanndybde på 3.5-7.5 meter på Burbo Flats i Liverpool Bay, i overkant av 6 kilometer fra kyststripen Sefton. 

Turbintårnene festet med monopilarer

Fundamentkonstruksjonene er monopæler forberedt for innfesting av turbintårnene så snart de er satt opp. For de fleste turbinene ble monopilarene rammet ned. For et mindre antall posisjoner ble pælene borret ned i berggrunnen.

Innovative og kostnadseffektive løsninger

Utformingen ble gjennomført som 25 individuelle fundamentutforminger basert på aktuelle forhold på stedet og på de individuelle posisjoner, som for eksempel aktuell grunnprofil og vanndybder for hver enkelt lokalisering. Den detaljerte utformingsplanen for både monopilarer og overgangsstykker inkluderte en rekke innovative løsninger og avanserte analyser som til sammen medførte en samlet vektreduksjon og store kostnadskutt på stål og fugemassematerialer.

3D-modellering av vindturbinfundamentene gir presise estimater

 For dette prosjektet ble 3D-modellering anvendt i utformingen av vindturbinfundamentene. Bruken av 3D-verktøy gjør det mulig for våre ingeniører å lage detaljerte modeller av fundamentene, slik at vi er i stand til å tilby både presise arbeidsskisser og estimater for hvor mye materialer våre kunder behøver.

Dette har Rambøll bidratt med

  • Prosjektledelse for den detaljerte utformingen av fundamentene til offshore vindturbiner.
  • Sertifisering av utformingsløsninger.
  • Detaljert utforming av stål for fundamenter som landingsplattform, eksterne og interne plattformer, J-tuber og anoder (DDPS).
  • FEM-analyse av fugede forbindelser mellom overgangsstykker og monopilarer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites