Oslo Horisont

Oslo Horisont

Oslo Horisont

Kontakt

Peder Loraas

Peder Velten Loraas

Sivilingeniør
T: +47 456 62 119

Våre tjenester

Rambøll har sammen med Kristin Jarmund/C.F. Møller/Rodeo Arkitekter utviklet prosjektet fra starten. Den eksisterende brevsenter bygningen skal beholdes og det skal etableres to nye høyhus på henholdsvis 76 og 128 meter på toppen av den eksisterende bygningen. Prosjektet vil bli ett forbilde prosjekt innen gjenbruk og gode klimavalg.

Rambøll har sammen med Kristin Jarmund/C.F. Møller/Rodeo Arkitekter utviklet prosjektet fra starten. Den eksisterende brevsenter bygningen skal beholdes og det skal etableres to nye høyhus på henholdsvis 76 og 128 meter på toppen av den eksisterende bygningen. Prosjektet vil bli ett forbilde prosjekt innen gjenbruk og gode klimavalg.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites