Moholt 50|50

Moholt 50|50. Barnehagens østlige fasade. Illustrasjon: MDH Arkitekter SA

Moholt 50|50. Barnehagens østlige fasade. Illustrasjon: MDH Arkitekter SA

Kontakt

Björn Magnusson

Fagnettverksleder og sivilingeniør
T: +47 998 74 170

Våre tjenester

Moholt Studentby vil utgjøre 21 000 m2 bygningsmasse i massivtre når alt står ferdig i 2017. Rambøll har vært ansvarlig for brannteknisk rådgivning og -risikovurderinger på prosjektet.

Studentsamskibnaden i Trondheim er utbygger, og har kalt prosjektet Moholt 50|50 fordi studentbyen er 50 år, samtidig som de bygger ut området for de kommende 50 årene. Tilsammen skal 632 studenter få plass i fem studenttårn, som er ni etasjer og 28 meter høye.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise i en samspillskontrakt etter forutgående parallellkonkurranse. Rambøll har hatt ansvar for brannteknisk rådgiving og -risikovurderinger. Det ble også gjennomført en fullskala branntest av en hybelenhet ved testlaboratoriet hos SP Fire Safe i Trondheim. Rambøll har også hatt ansvar for bygningsfysisk prosjektering i detaljfasen.

Verdiskapingen for kunden
Valg av brannteknisk strategi og analyser har bidratt til å oppnå økt åpenhet i studenttårnenes fellesareal, for å skape økt kontakt og trivsel blant studentene. Dette var ett av SITs mål med prosjektet.

Vår leveranse
Vurdering av overordnet brannstrategi brannteknisk konsept for personsikkerhet, verdisikkerhet og sikkerhet for redning og slokking. Gjennomføring av risikoanalyser i tråd med NS 3901 for ulike brannscenarioer. Bistått utførende med utforming av branntekniske detaljløsninger. Vurdert og tilrettelagt instrumentering og scenarioer for fullskala branntest for hybelenhet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites