Lilletorget 1

Lilletorget 1

Lilletorget 1

Kontakt

Peder Loraas

Peder Velten Loraas

Sivilingeniør
T: +47 456 62 119

Våre tjenester

I samarbeid med Code Arkitektur skal Rambøll bistå i utviklingen av Lilletorget 1 ved Vaterlandsparken i Oslo med et nytt høyhus på ca. 90 meter.

Høyhuset skal inneholde en blanding av kontor- og næringsarealer. Fasaden på det foreslåtte bygget er utformet for å være vennlig, grønn og tilpasset omgivelsene. Bruddene i fasaden med vegetasjon vil hindre fallvinder og forbedre lokalklimaet rundt bygget, samt bidra til variasjon og opplevelse med grønne planter og balkonger. Bygget vil få et lavt karbonavtrykk, og målet er å bli et FutureBuilt ZERO-prosjekt med solfangst og sirkulære prinsipper. I forbindelse med utviklingen av prosjektet, har det også blitt utarbeidet ett forslag for underjordisk garasjeanlegg til blant annet turnébusser og trailere i forbindelse med arrangementer i Oslo Spektrum.

I 2014 ble det utlyst en internasjonal arkitekt- og innovasjonskonkurranse for prosjektet. Her ble det valgt å gå videre med forslaget kalt Oslo Solar laget av Code Arkitektur i samarbeid med Rambøll. Rambøll ble 2020 engasjert av Entra for å evaluere om konseptet Oslo Solar ville gjenspeile bærekraft i 2030. Etter evalueringen ønsket Entra videre bistand i form av konseptvurderinger av alternative konsepter til Oslo Solar.

 

Aktuelle tjenester: 

  • Prosjekteringsleder
  • Rådgivende ingeniør
  • Bygg
  • Elektro
  • Vann og avløp
  • Geoteknikk

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites