Blågrønn visjonsplan for Forus

Blå-grønn visjonsplan Forus

Blå-grønn visjonsplan Forus

Visjonsplanen viser eksempler på hvordan Forus kan transformeres. Et av Norges største næringsområder kan få estetiske møteplasser, rekreasjonsmuligheter, rensing av vann og økologiske forbindelser.  

I forbindelse med utarbeidelse av felles kommuneplan for Forus, kalt IKDP Forus, har Rambøll utviklet Blågrønn visjonsplan for området. Forusområdet har, med sin spesielle landskapshistorie som oppdemmet vann, potensiale for å utvikle et konsept som gir nye opplevelses-kvaliteter til mellomrom i det ellers så industrialiserte området. Planen viser prinsipper for å forbedre vannmiljøet, sikrer flom- og overvannshåndtering, beriker området med vann som opplevelseselement samt forbedring av det biologiske mangfoldet.

 

Visjonen om en blågrønn struktur som er vill, vakker og verdifull gjøres ved å kombinere flere ulike fagdisipliner. Rambøll har benyttet økosystemtjenester som begrep og har sammen med prosjektgruppen og representanter fra det private næringslivet og de tre kommunene kommet frem til de økosystemtjenestene som den blågrønne strukturen skal prioritere. Dette er for eksempel estetiske verdier, møteplasser, rekreasjonsmuligheter og økologisk forbindelse.

 

Hovedkonseptet til visjonsplanen er å gjenskape deler av det tidligere Stokkavannet og åpne opp de eksisterende betongkanalene for å synliggjøre vannet og tilrettelegge for at disse økosystemene igjen skal gi økosystemtjenester for Forus. Dette er i seg selv en visjonær tilnærming til byutvikling og et nødvendig skritt mot en bærekraftig transformasjon av vårt samfunn.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites