Hamsunsenteret

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret

Kontakt

Lasse Zahl-Johansen

Lasse Zahl-Johansen

Avdelingsleder
T: +47 932 80 237

Hamsunsenteret ble i 2009 etablert som et nasjonalt senter som skal presentere nobelprisvinneren Knut Hamsun, hans liv og forfatterskap. På grunn av byggets arkitektoniske utforming, utført av den verdenskjente arkitekten Steven Holl, måtte Rambøll finne helt spesielle løsninger for at bygget skulle kunne oppføres innenfor eksisterende regelverk.

Hamsunsenteret ble åpnet 150 år etter Knut Hamsun ble født - 4. august 2009. Ideen om et nasjonalt senter ble imidlertid påbegynt allerede i 1994. I 1996 tegnet det verdenskjente amerikanske arkitekten Steven Holl et forslag til Nordland fylkeskommune for et senter på Presteid på Hamarøy. Modellen vakte stor oppsikt og ble kjøpt av Moma (Museum of Modern Art) i New York.

Rambøll ble tildelt hele prosjekteringsansvaret og bisto med brannteknikk, byggeteknikk, akustikk, ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg, renseteknikk, elektroanlegg og automatisering, heisteknisk anlegg, sceneteknikk og AV-anlegg, geoteknikk, og hadde i tillegg rollen som prosjektgruppeleder. 

Utfordret tradisjonelle løsninger

Byggets arkitektoniske utforming stilte krav til helt spesielle løsninger for at bygget skulle kunne oppføres innenfor eksisterende regelverk. 

Bæresystemet var en av utfordringene Rambøll måtte løse. Bygget består av plasstøpte konstruksjoner med skrå vegger. Det er et komplisert bæresystem med mange utkragede elementer og skrå konstruksjoner, tilpasset arkitektoniske ønsker.

Branntekniske løsninger var den andre utfordringen. Arkitektens og byggherrens ønsker fraviket fra preaksepterte løsninger i veiledning til Teknisk forskrift. Brannrådgivere benyttet et avansert simuleringsverktøy (ANSYS CFX) for å verifisere at løsningene tilfredsstiller kravene som Teknisk forskrift stiller til person- og verdisikkerhet. Et godt samarbeid mellom alle involverte parter og en vilje til å utfordre tradisjonelle løsninger var også avgjørende faktorer i dette spesielle prosjektet.

Stort åpent rom med skjeve linjer

Samspillet mellom arkitekturen, det naturlige lysinnfallet, utsikten og den digitale utstillingen skal spille sammen og berike hverandre.

Senteret består av to bygninger: Et hovedbygg med syv etasjer og et auditorium i første etasje. Hovedbygget rommer foruten store utstillingsarealer en resepsjon, kafé, butikk, garderober og administrasjon. Innvendig er det et stort åpent rom som strekker seg over seks etasjer, med en grunnflate på 210 kvadratmeter. Alle linjer i bygget er skjeve. Bygget er tilpasset et fulldigitalisert utstillingskonsept med fleksible tekniske føringer.

Auditoriet har en grunnflate på 370 kvadratmeter, med et stort scenerom delt inn i et publikumsamfi og et scenegulv. Rommet består av en stålkonstruksjon, kledd med liggende, sortbeiset trepanel på utsiden og stående bjørkespiler på innsiden.

Internasjonalt anerkjent

Prosjektet har motatt en rekke utmerkelser nasjonalt og internasjonalt:

  • Progressive Architecture Award, USA, 1997
  • AIA NY Architecture Honor Award, USA, 2010
  • Nordnorsk arkitekturpris, Norge 2010
  • International architecture award, USA/Irland 2010
  • Statens byggeskikkpris 2011
  • Houen Founds Diplom 2012 
     

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites