Damsgård skole

Damsgård skole

Damsgård skole

Kontakt

Grete Skogmo Haugland

Grete Skogmo Haugland

Senior Consultant
T: +47 480 51 880

Med miljøvennlige løsninger og inkluderende arkitektur har Damsgård skole har blitt et levende sted for lek og læring, til glede for både elever og lærere.

Gamle Damsgård skole var bygget i en tid med andre forutsetninger for pedagogisk læreplan og fleksibilitet og lot seg ikke bygge om til dagens behov. I tillegg var bygget preget av slitasje, fukt, og et dårlig innemiljø for elevene. I 2013 ble det derfor besluttet å rive det gamle skolebygget og føre opp et helt nytt undervisningsbygg tilpasset dagens bruk og standard.

Det nye skolebygget har plass til 450 elever fra 1. til 7. trinn. I tillegg til rom for undervisning og administrasjon inneholder bygget også et mediatek, idrettsanlegg og forsamlingslokaler for nærmiljøet. Totalt er skolen på 6400 m2. Rambøll har vært ansvarlig for konsept, utforming og oppfølging av arkitektfagene for den nye skolen, i tillegg til detaljreguleringsplan og bygningsfysikk.

Inspirerer til lek og læring
Skolen er bygget som passivhus med stort fokus på energieffektivitet. Samtidig har man sørget for at elever og ansatte får tilstrekkelig med lys og luft, et godt inneklima og et bygg som inspirerer til lek og læring. Det er lagt stort fokus på materialvalg og spennende overflater. Fasaden på skolen er bygget i glass og norskprodusert tegl, utformet for å skape liv i bygget med fargespill, lys og skygge. Innendørs har man lekt seg med kontrastene mellom blanke og matte flater.

Hvert klassetrinn har fått en egen visuell identitet. Her har Rambølls interiørarkitekter latt seg inspirere av det store mangfoldet i bydelen Laksevåg, hvor Damsgård skole ligger. Skolen er et flerkulturelt samlingssted og interiørarkitektene har brukt geometriske mønstre fra forskjellige kulturer som inspirasjon. Hvert trinn har en unik identitet hvor ulike fargenyanser satt sammen med et eget grafiske mønster. Slik har man skapt egne «nærmiljøer» langs byggets sentrale midtgang. Dette bidrar til å gjøre det enkelt å finne frem i bygget, samtidig som de ulike sonene sammen skaper en helhet.

Aktiv læring
Interiøret er også tilpasset til aktiv læring for elevene. Gjennom lengder i korridorer, vinkler på dørslag, former og volumer i spesialmøbler som puffer og bord kan brukes bevisst i matematikk- og fysikkundervisningen.

Skolen har et begrenset uteområde opp mot omkringliggende boligområde. For å få maksimalt ut av den begrensede plassen har Rambølls landskapsarkitekter laget et uteområde med ulike nivåer tilpasset lek og forskjellige aktiviteter, med en vannrenne som både håndterer overvann og fungerer som et visuelt element i skolegården.

En terrengrampe med universell utforming er med å definere et amfiområde samtidig som det gir trappefri adkomst til andre etasje i skolebygget. Bygget er universelt utformet og fysisk tilgjengelig for alle ved hjelp av heiser og ramper. Samtidig er uteområdet tilpasset for å håndtere overvann.

Den nye skolen åpnet dørene i august 2018 til glede for elever, lærere og hele nærmiljøet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites