Buen kulturhus

Buen har blitt et moderne kulturhus som fyller mange ulike funksjoner. Foto: Glamox Luxo Lighting

Buen har blitt et moderne kulturhus som fyller mange ulike funksjoner. Foto: Glamox Luxo Lighting

Kontakt

Kathrine Hjelmeset

Kathrine Hjelmeset

Senior Lysdesigner MNL
T: +47 951 67 981

Med etableringen av Buen kulturhus har Mandal kommune tatt aktive grep for å få til en ønsket byutvikling i området. Som flerfaglig rådgiver har Rambøll vært med å virkeliggjøre kommunens visjoner om et levende og attraktivt byrom.

Med Buen bringes det ikke bare liv i en gammel industritomt sentralt i Mandal sentrum. Kulturhuset har blitt kjernen i byutviklingen i hele Lindesnesregionen. Nyetablering av næringsvirksomhet, attraktive boliger og et konferansehotell tilfører i samspill med kulturhuset en ny dimensjon til Mandal og regionen. Ny småbåthavn, attraktive utearealer og en elvepromenade som er fritt tilgjengelig er andre kvaliteter som bidrar til å utvikle områdets helt unike kvaliteter.

Et kulturbygg med mange funksjoner

Buen har blitt et moderne, regionalt kulturhus med mange ulike funksjoner samlet i ett kompakt bygg. Her har det blitt og scener, kino, bibliotek, galleri og moderne, brukervennlige øvingslokaler for både frivillig kulturliv og kulturskolen. Det er lagt stor vekt på effektiv utnyttelse av arealet og at rommene skal fungere også når det foregår mange ulike aktiviteter samtidig.

Lysdesign med fokus på god kvalitet og lave energikostnader

Rambølls lysdesignere har bidratt i både forprosjekt og detaljprosjekt. De har lagt vekt på prinsipper og løsninger som er fleksible og tilpasset arkitekturen. Fokuset i valg av belysningsløsninger har vært på god kvalitet, lave energikostnader og brukervennlighet. Dette er kriterier som i veldig stor grad påvirker opplevelsen av et kulturhus.

Vant med beste forslaget for Fundiatomta

Rambøll, i samarbeid med Arkitekfirmaet 3xn og Sinus, hadde det beste forslaget for Fundiatomta og gang- og sykkelbroen som skal binde sammen tomta med bysentrum, og ble dermed engasjert til å utarbeide skisseprosjekt for kulturhuset. Rambøll har hatt ansvar for rådgiving innen byggeteknikk, VVS-teknikk, elektroteknikk, brannteknikk, lysdesign og trafikkplanlegging.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites