Hundhammerfjellet vindpark

Hundhammarfjellet vindpark

Hundhammarfjellet vindpark

Våre tjenester

Rambøll har bistått ScanWind Group AS med prosjektledelse og utviklingsarbeid i forbindelse med etableringen av Hundhammerfjellet onshore vindpark i Nord-Trondelag.

Hundhammerfjellet vindpark er blitt utbygd som en forløper for utvikling av vindturbinteknologi tilpasset tøffe klimaforhold, spesielt høye vindhastigheter og turbulens.

Prosjektleder for turbinleverandøren

Rambøll har vært involvert som prosjektleder for turbinleverandøren ScanWind Group AS, med fokus på praktiske problemstillinger som fremdriftsplanlegging, prosjektoppfølging og implementering av prosjektkontrolleringsvirksomhet. Videre har Rambøll vært involvert i mer tekniske aspekter som utviklingsarbeid opp mot teknisk avdeling og implementering av verifiseringstester i samsvar med IEC-verifikasjon.

Utvikleren av vindparken er NTE AS.

Grunnlag for fremtidige prosjekter 

For turbinleverandøren representerer prosjektet muligheten for langtidsoppfølging av deres teknologi. Dette vil gjøre det mulig å evaluere og forbedre tekniske løsninger kontinuerlig, og på denne måten legge et sikkert teknisk grunnlag for kommende prosjekter fremover.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites