Høg-Jæren Energipark

Våre tjenester

Som byggeherrerådgiver og byggeherreombud har Rambøll hatt en sentral rolle i etableringen av Høg-Jæren Energipark i Rogaland.

Høg-Jæren Energipark er det første vindkraftprosjektet i en rekke av mange prosjekter som vil komme i denne delen av Norge.

Bistand som byggherrerådgiver

Rambøll har vært byggherrerådgiver og hatt ansvar for all infrastruktur som veger, fundamenter, elektriske anlegg og bygninger. Vi har således utarbeidet tilbudsdokumenter, ledet evalueringsprosesser, deltatt i kontraktsforhandlinger og utarbeidet endelige kontrakter. Grensesnittskoordinering mot de ulike fagområder, også det turbintekniske, har vært sentralt for å sikre riktig kostnads- og risikoprofil for prosjektet.

Byggeherreombud i utbyggingsfasen

I utbyggingsfasen har Rambøll hatt rollen som byggherreombud. I denne rollen har det også ligget ansvar som SHA-koordinator. I tillegg har vi deltatt med spesiell kompetanse knyttet til milepæler ved testing av blant annet elektriske anlegg og vindturbiner.

Verdensledende innen vindkraftprosjekter

Høg-Jæren Energipark er bygget ut med 32 turbiner fra Siemens Wind Power, hver med 2,3 MW installert effekt. Energiparken driftes av Jæren Energi AS som eies av Norsk Vindenergi AS og Eurus Energy. Eurus Energy er med sine cirka 2000 MW i drift en hovedaktør innenfor vindkraftprosjekter verden over.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites