Fakken vindpark

Våre tjenester

Rambøll har bistått Troms Kraft Produksjon AS med etableringen av Fakken onshore vindpark, med kapasitet på 54 MW.

Troms Kraft Produksjon AS har i flere tiår vært en av hovedaktørene innen vannkraftproduksjon i Nord-Norge. Deres erfaring og fokus på fornybar energi har nå gjort det naturlig for dem å satse på vindkraftproduksjon.

Verdifull erfaring fra vindkraftprosjekter

Hovedrollen for Rambøll i dette prosjektet har vært å være en del av forhandlingsteamet ved anskaffelse av turbiner. Rambølls erfaring fra tidligere vindkraftprosjekter i Norge har gitt oppdragsgiver verdifull kunnskap. Rambølls ansvar har vært å fokusere på turbinteknologi samt drift og vedlikehold. Vi har vært involvert i vurderinger, forhandlinger og forberedelser av kontraktsdokumenter for anskaffelsen av turbiner.

Sikrer kraftforsyning i lokalområdet

Når en vindpark med en installert kapasitet på 54 MW skal etableres, vil det bidra til å sikre kraftforsyningen i det lokale området der prosjektet befinner seg. I tillegg vil prosjektet bidra positivt for kraftforsyningen i en landsdel der økende etterspørsel etter kraft skaper utfordringer vinterstid. Prosjektet er et første steg i en planlagt portefølje av vindkraftprosjekter lokalisert i det samme området, både on- og offshore.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites