Ser til generasjon Z for fremtidens løsninger

2. september 2021

– Seniorene i selskapet utfordres nå av yngre krefter med ny kompetanse og endret tilnærming, forteller Roy Sletten, direktør for store prosjekter i Rambøll. Selskapet satser stort på bærekraftige industriprosjekter, med en suksessoppskrift som forener 75 års kompetanse med yngre generasjoners kunnskap og brennende engasjement.

Battericelle-fabrikken i Mo blir den første litium-ion battericelle-produksjonsenheten i Norge i industriell skala.

Battericelle-fabrikken i Mo blir den første litium-ion battericelle-produksjonsenheten i Norge i industriell skala.

Kontakt

Bjørn Tore Landsem

Bjørn Tore Landsem

Direktør, Bygg
T: +47 932 43 113
Roy Sletten

Roy Sletten

Direktør store prosjekter
T: + 47 902 21 266

– Vi ser at det er høy aktivitet og stor investeringsvilje innen industrinæringen, samtidig som virksomhetene trenger rådgivning innen digitalisering og automatisering. Industrien har en del utfordringer med det grønne skiftet. Med Rambølls erfaring, flerfaglighet og spisskompetanse innen bærekraft, ser vi at vi både kan være en tidligfase-rådgiver og bistå godt gjennom hele prosjektet, slik at kunden når sine mål og kanskje til og med løfter sine egne bærekraftambisjoner i prosjektet, forteller Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll.
– Vi får oppdrag basert på omtale, tillit og gode leveranser, og jobber kontinuerlig med å styrke vår kompetanse. Nå har vi et større bærekraftprosjekt gående internt, hvor vi har som mål å løfte kompetansen i hele organisasjonen. Vi må spørre oss selv hva og hvordan vi sammen med våre kunder i de ulike prosjektene skal bidra til å nå Paris-avtalens mål, sier Landsem. 

Godt forankret arv

Med 75 års historie som et samfunnsengasjert rådgivingsselskap, er det ikke nytt at Rambøll har et bevisst forhold til hvordan prosjektutvikling påvirker samfunnet ellers. Filosofien som selskapet ble stiftet på i 1945, er en integrert del av det daglige virket, og Rambøll er det første og eneste rådgivingsselskapet i Norge til å bli Veritas-sertifisert innen bærekraft. 

– Vi setter bærekraftspørsmålet høyt allerede i en tidlig fase – også før investeringsbeslutningen fattes. Det gir oss muligheten til å bidra til en klar visjon med tydelige mål for hvilken bærekraftprofil det endelige prosjektet skal leve opp til. Det er lettere å få oppmerksomhet rundt bærekraft i dag, og markedet etterspør dette i økende grad. Det ser vi i flere prosjekter – også i segmenter som tidligere ikke har vært opptatte av dette, forteller Roy Sletten, direktør for store prosjekter i Rambøll.

– Bærekraftproblematikken er ikke bare et lokalt anliggende. Som følge av dette ser vi verdien av å spille på bredden i Rambøll Gruppen. Dette utløser mer internasjonalt samarbeid, og det er positivt, forteller Sletten, og legger til at yngre generasjoner er en viktig del av denne bredden. 

– Bærekraft er et «generasjon Z»-fag. Yngre generasjoner har en helt annen sult og et brennende ønske om å få til ting, og de drar med seg oss andre. Tidligere har det vært den eldste senioren som har vært den mest kompetente, men det utfordres nå. Det har allerede vært utfordret innen IT og data, og nå ser vi det også innen bærekraft og innovasjon, hvor man må ha med seg andre tanker og holdninger, og det har flere av de yngre, sier Sletten. 

Prosjekter i verdensklasse

Blant prosjektene som drar nytte av denne kompetansen, er den planlagte battericellefabrikken til Freyr AS i Mo i Rana. Her skal det etableres en storskalaproduksjon av miljøvennlige energilagringsceller til bruk i både det norske og europeiske markedet. Rambøll er rådgiver innen konseptutvikling, planlegging og prosjektering.

– Prosjektet har gode intensjoner. Lokaliseringen av fabrikken er et resultat av det, for her er det tilgang til ren og fornybar energi. I et marked som etterspør gjenbruk og bærekraft er det viktig å tilpasse seg taksonomien som kommer for fullt, og det er mange som ikke vet hvor de skal henvende seg, forteller Sletten.

Innovativt energikonsept

I utviklingen av Norsk Kyllings nye slakte- og foredlingsfabrikk i Orkanger, har Rambøll vært med fra starten av forprosjektet og frem til igangkjøringen av ferdig fabrikk. Fabrikken er en av landets største satsninger innen næringsmiddelindustri i nyere tid, og bygget har fått ledende løsninger innen automatisering, energi og miljø. Resultatet er et flaggskip innen bærekraftig kyllingproduksjon, som bidrar til både økt konkurransekraft og merverdi i verdikjeden. 

– Vi har vært opptatte av at vi gjennom vår deltagelse skulle realisere de målene som Norsk Kylling har hatt for fabrikken. Norsk Kylling har hatt en helhetlig strategi som innebærer en del mål om hva man skal oppnå innen produksjon, dyrevelferd og bærekraft. Vi har arbeidet med et energikonsept hvor vi har tatt i bruk innovative løsninger for lagring og styring av energi. Energikonseptet sørger for null prosent forbruk av fossile energikilder i et normalår, mot bransjestandarden på 20 prosent, forteller prosjektrådgiver Johan Magnor Hansen.

–  I industrien er det andre viktige parametere enn for eksempel i offentlige bygg. Ett av dem handler om «time to market». Skal man bygge et lakseslakteri, må det være ferdig til slaktesesongen, det holder ikke at det er ferdig noen uker etter at laksen er slakteferdig. Så dette – sammen med investeringsforståelse og gjennomføringsevne – er viktig, sier Landsem.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites