Rambølls arkitektmiljø vokser

7. februar 2019

Arkitektene i Arkideco AS blir en del av Rambølls arkitektmiljø.

Hilde Davik (f.v.), Grethe Mahlum og John Gunnar Minde fra Arkideco.

Hilde Davik (f.v.), Grethe Mahlum og John Gunnar Minde fra Arkideco.

- Vi er veldig glade for at Arkideco har valgt å bli en del av vårt miljø. Deres tunge kompetanse vil bidra til at vi kan levere enda bedre tjenester og får en økt tilstedeværelse nord i Trøndelag, sier Axel Kristoffersen, divisjonsleder for Arkitektur og Plan i Rambøll.

- I fjor leverte vi rekordresultater. Vi har behov for å få enda flere flinke folk med på laget for at vi skal kunne fortsette å levere gode helsebygg og skoler, boliger, næringsbygg, terminaler og industribygg, både hva gjelder nybygg og transformasjon, plan- og konseptfase og gjennomføringsfase. Vi trenger flere erfarne arkitekter som kan bidra innenfor vår satsing på en grønn og bærekraftig utvikling fremover, sier avdelingsleder for Arkitektur og Landskap i Trondheim, Kari Hovin Kjølle.

Tung kompetanse
Arkideco har eksistert i 26 år på Stjørdal og utført oppdrag for både offentlige og private kunder. De har over tid sett at markedsbetingelsene har endret seg slik at kunder med større prosjekter foretrekker større og mer tverrfaglige firmaer som kan tilby hele prosjekteringsteam.

- Derfor har vi valgt å bli en del av Rambøll. Der ble vi godt mottatt, og opplever at vi kan bidra positivt med vår brede kompetanse og lange erfaring. Rambøll har en stor arkitektgruppe i Trondheim, samlokalisert med alle tekniske fag, og vi ser fram til å få jobbe tverrfaglig i alle faser av prosjektet, forteller Grethe Mahlum, John Gunnar Minde og Hilde Lien Davik.

Del av Nordens største arkitektmiljø
Innen mai blir de en integrert del av arkitektmiljøet i Trondheim som totalt består av 35 personer. Rambøll i Norges samlede arkitektmiljø er på vel 200 medarbeidere. I Norden er vi det største arkitektmiljøet med over 800 arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og arealplanleggere.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites