Rambøll-ekspert på digitale teknologier vinner prestisjepris

11. november 2021

Nadir Azam fra Rambøll er en av to vinnere av «OG21 Technology Champion»-prisen for sin nøkkelrolle og ukuelige stå-på-vilje gjennom utvikling og kommersialisering av en avansert digital tvilling for sanntids overvåkning av strukturintegritet på norsk sokkel.

Nadir Azam vinner prestisjeprisen  «OG21 Technology Champion».

Nadir Azam vinner prestisjeprisen «OG21 Technology Champion».

Teknologien bidrar til å sikre teknisk integritet, levetidsforlengelser for infrastruktur og bedre sikkerhet for mennesker og miljø. 

Avansert digital tvilling-teknologien sikrer at offshore-strukturer til enhver tid oppfyller de sikkerhetsnivåer som er påkrevd i henhold til regelverk. Dette gjøres ved sensorer som er installert på strukturene og som måler den virkelige oppførselen av strukturene i real-time, derav navnet True Digital Twin.

Prisen, som ble delt ut av Arild Theimann, politisk rådgiver for Olje- og energiministeren, under OG21-forum, 11.november 2021, går til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi på norsk sokkel.

Nadir Azam har vært helt sentral i å løfte en avansert teknologisk løsning fra et forskningsprosjekt til et kommersielt produkt. Teknologien har flere viktige bruksområder, fra en sikker og bærekraftig levetidforlengelse av eksisterende strukturer til et verktøy for gjenbruk i form av flytende offshore vindparker. 

Teknologien kan også brukes til skadedeteksjon, som potensielt kan forhindre påbegynnende skader i å utvikle seg til katastrofale ulykker. På norsk sokkel har teknologien foreløpig blant annet blitt brukt til å kvantifisere faktiske sikkerhetsnivåer til offshore strukturer, men også til «root-cause» analyser, for å avdekke årsaken til rapporterte rystelser av offshore-felt. I Rambøll er kunnskapsdeling av teknologien relevant for prosjekter knyttet til offshore vind og bruer.

- Vi er overveldet over interessen prisen har skapt også i år, sier Roy Ruså, digitaliseringsdirektør i Petoro og leder for juryen. Vi har mottatt en lang rekke nominasjoner, og mange av de nominerte kunne ha vunnet.  Det viser at vi har mange Technology Champions i norsk petroleumsnæring. Men vi har måttet velge, og vi har i år valgt å gi "OG21 Technology Champion prisen" til to personer. 

Tao Yang fra Equinor får også prisen for sin rolle som pådriver for sin innsats med å utvikle og ta i bruk maskinlæring for nær sanntids-bestemmelse av reservoarfluider under boring. Det gir betydelige effektivitetsforbedringer samtidig som det fører til store reduksjoner i CO2-utslipp. 

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites