Bygger vei med ny miljømodell

9. mars 2020

Ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene skal bygges med det internasjonalt anerkjente Ceequal-systemet, der målet er å øke bærekraften og få ned klimagassutslipp gjennom hele prosjektet.

Rambøll er rådgiver for strekket mellom Ulsberg og Vindåsliene som Nye Veier skal bygge med Ceequal-systemet. Foto: Nye Veier

Rambøll er rådgiver for strekket mellom Ulsberg og Vindåsliene som Nye Veier skal bygge med Ceequal-systemet. Foto: Nye Veier

Kontakt

Lise Støver

Lise Støver

Lead Consultant
T: +47 980 18 499

Rambøll er rådgiver for det 25 km lange strekket som Nye Veier skal bygge. Det blir et av Norges første veiprosjektet der Ceequal, et sertifiseringssystem for bærekraft, skal benyttes.

Den nye firefelts motorveien skal stort sett gå gjennom jomfruelig terreng, og inkluderer to tunneler, flere broer og betongkonstruksjoner.

- Det er liten tvil om at store anleggsprosjekter påvirker miljøet i betydelig grad. Derfor vil det ha stor effekt om vi kan benytte et standardisert verktøy for å redusere negative påvirkninger, og i tillegg stimulere til å skape nye verdier i området, sier miljørådgiver Lise Støver, som er Ceequal-assessor på E6-prosjektet.

Rambøll ønsker å være tidlig på ballen med å få håndfast erfaring med systemet, som baserer seg på å finne gode løsninger for både samfunnet, miljøet og økonomien. Nå er samhandlingsfasen for veiprosjektet igangsatt. Anleggsarbeidet starter ikke før til senhøsten.

Krav til alle prosjekter

Tidligere har man ikke hatt et standardisert verktøy for å måle bærekraft og miljøpåvirkning i veiprosjekter i Norge. Nå sier Nye Veier at Ceequal vil bli et krav på alle deres prosjekter i fremtiden.

- Mye av miljølovverket i Norge er bra, så det å få systematisert arbeidet vårt med et verktøy som Ceequal, hever kvaliteten ved at vi får dokumentert hva vi ivaretar, sier Anne-Lise Bratsberg, rådgiver for ytre miljø i Nye Veier.

Hun forventer at systemet vil bidra til å få identifisert miljøhensyn så tidlig som mulig slik at man kan ta de store grepene allerede i planleggingsfasen. Det gir også potensiale for store besparelser på utgifter.

Engasjerer

- Med mye ekstremvær de senere årene føler vi alle klimautfordringene på kroppen. Ceequal gir et veldig samhold i prosjektet, og bidrar til at folk er engasjerte i å ta hensyn til energieffektivitet, ressursvennlighet og bærekraft i alle leddene av prosjektet, sier miljørådgiver Lise Støver i Rambøll.

Ceequal infiltrerer alle operasjoner i veiprosjektet, og medfører blant annet at man bruker mest mulig lokale ressurser, både når det gjelder valg av materialer men også arbeidskraft for å gi merverdi til lokalsamfunnet.

- Redusert transport gir lavere CO2-utslipp, og økonomiske besparelser ved lavere energibruk. Derfor ser vi på hvordan folk i prosjektet forflytter seg, og har allerede laget en plan for å samkjøre eller ta toget når vi kan, sier Støver.

Lærer opp flere

Ceequal er på full fart inn i Norge ikke bare på vei, men på alle typer anleggsprosjekter som jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg, sier miljørådgiver Lise Støver i Rambøll.

Styringssystemet gir større forutsigbarhet, og gjør det enklere å sammenligne kontrakter og kvalitet i prosjektene.

Derfor er Rambøll i gang med å lære opp og sertifisere stadig flere ansatte i Ceequal-systemet.

- Rambøll har jo miljøaspektet som en rød tråd i hele organisasjonen, så det er naturlig for oss å være tidlig ute i bransjen med kompetanse på Ceequal, sier Støver.

Andre aktører som Bane NOR og Statens Vegvesen viser interesse for systemet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites