Webinar - Hvordan rigge brukermedvirkning i store byggeprosjekter?

22. september 2021

Når et enormt byggeprosjekt pågår over mange år og har konsekvenser for en hel by. Hvordan sørger du da for brukerinvolvering underveis, før bygget er tegnet, og ikke minst i løpet av en lang og kompleks reise på vei mot innflytting?

 

 

NTNU Gløshaugen Campus from north. In front Main Administration Building.

NTNU Gløshaugen Campus from north. In front Main Administration Building.

Kontakt

Pål Helge Holum

Pål Helge Holum

Markedssjef Sør- og Vestlandet
T: +47 95228725
Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Med utgangspunkt i brukerinvolveringen i campusutvikling ved NTNU i Trondheim, hvor NTNUs spredte fagmiljø i byen innen 2029 samles i én bynær campus i området rundt Gløshaugen, vil Lars Jarle Nore,  prosjektdirektør i Rambøll/Henning Larsen sammen med Anne Sarto, arkitekt og partner i byrået mtre, onsdag 22. september i et eget webinar om brukerinvolvering, åpne verktøykassen for hvordan en lykkes med brukerinvolvering i store byggeprosjekter.

–I verktøykassen skal det være med en metodikk i for å organisere prosjektet ditt. NTNU er et digert prosjekt, med en veldig kompleks struktur, og ikke minst et tidsløp som strekker seg over lang tid.

I en slik brukerinvolvering er det særlig utfordrende å klare å holde på deres interesse, motivasjon og engasjement. Vi må unngå å trøtte ut brukerne i prosjekter som går over flere år. Derfor er det så viktig at vi klarer å gjøre medvirkningen både interessant og forståelig, ikke minst i en tidligfase hvor det er mest ord, bobler og diagrammer.

Programgrunnlaget som skapes i brukerprosessen er helt essensielt grunnlag for prosjekteringen, forteller Lars Jarle Nore.

Planleggingen av det 137 000 m2 store Campus NTNU har i all hovedsak foregått heldigitalt i den tidlige fasen.  Alle brukermøter har vært digitale. Det å skape engasjement og medvirkning i et så komplekst prosjekt med mange deltagere har krevd at vi tenker helt nytt i organisering og gjennomføring av brukerworkshops, sier Anne Sarto.

Veien vår videre handler om å splitte ulike deler ned til størrelser som igjen kan håndteres i enkeltgrupper og likevel gi en oversikt når en summerer og genererer det opp.

I webinaret "Brukermedvirkning i utforming av pedagogiske arealer", får du også høre hvordan Universitetet i Bergen har arbeidet med visjoner for fremtidens læringsarealer, og ikke minst får du hrøe hvordan Oslobygg tenker rundt visjoner og planer for kommende skolebygg. 

Mer om webinaret og påmelding finner du her: Brukermedvirkning Webinar (ramboll.com) 

Dette webinaret tar utgangspunkt i hvorfor- og hvordan vi kan tilrettelegge for brukermedvirkning i utformingen av fremtidens pedagogiske arealer. Tilretteleggelse for medvirkning i utforming av prosjektene i både tidligfase, detalj- og gjennomføringsfasen er viktig for å oppnå ønsket effekt og sørge for at prosjektene når sine mål. 

Webinaret passer for alle som jobber med undervisningsbyggsektoren - fra byggherrer til entreprenører, eller de som har sitt arbeidssted ved universitet og skoler.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites