Møter bransjens behov for oversikt i samferdselsprosjekter

27. oktober 2021

Entreprenører sliter med å tolke rapporter fra konsulenter som aldri har vært på en byggeplass. Nå kurser Rambøll ansatte for å styrke kompetansen på anleggsgjennomføring.


 
Kursdeltakere på byggeplass

Kursdeltakere på byggeplass

Kontakt

Gerd Beate Vik

Consultant
T: +47 400 60 139

Rollen som fagansvarlig for anleggsgjennomføring blir i stadig større grad etterspurt i store samferdselsprosjekter. Samtidig er det et stort behov for rådgivere som kan ha oversikt og overblikk over prosjektene og samtidig har en praktisk tilnærming til løsninger.

- Vi ser tydelig at denne rollen blir stadig viktigere på måten den håndteres og belyses i anbudsrunder. Når for eksempel Nye Veier vurderer tilbudene fra rådgiver, er det ofte fagansvarlig i anleggsgjennomføring som kalles inn til intervjuer før kontrakt tildeles. Dette sier mye om hvor viktig rollen er i prosjektorganisasjonen i dagens samferdselsprosjekter, sier Per Olav Laukli, divisjonsleder i Rambøll. 

Praksis fremfor teori

For å møte behovet for flere konsulenter som er dyktige på anleggsgjennomføring, styrker Rambøll kompetansen ved å kurse femten ansatte i første omgang. Siden det fort blir mye rapporter og e-poster som sendes frem og tilbake i prosjekter, er en viktig del av kurset å samle deltakerne på anleggsplasser så de kan snakke om problemene der de foregår.

- De får både teoretisk og praktisk innsikt i faget, og vi ønsker også å skape en læringsarena og et nettverk de kan benytte seg av i etterkant, sier Gerd Beate Vik, prosessleder og primus motor bak gjennomføringen av kurset.

En viktig tilbakemelding på befaringer på anleggsplasser, er at entreprenørene ofte bruker unødvendig mye tid på å tolke brev fra konsulenter.  

- De forteller at de kan stå flere samlet på anleggsplassen og klø seg i hodet fordi de ikke forstår hva konsulentene mener, og hvordan de praktisk skal kommunisere dette videre på byggeplassen. Dessverre er rapportene tidvis kryptiske og vanskelige å forstå, og ramser kanskje opp en rekke lovverk istedenfor å komme med ferdigtygde forslag til løsninger, forteller Gerd Beate Vik.

Ifølge kursdeltagerne er læringsutbyttet stort, og slike tilbakemeldinger nyttig innsikt fordi det ikke er så mye som skal til for å forbedre rapportene betraktelig ved å tenke praktisk og ikke kun teoretisk.

Se det store bildet

- Rådgivere har en tendens til å være for opptatt av sluttprodukt og ferdig løsning, mens entreprenørene har et stort behov for å få råd om hvordan selve gjennomføringen av prosjektet skal foregå, forteller initiativtaker til kurset, Knut Harald Resen-Fellie, som er avdelingsleder for Anlegg og Industri i Rambøll.

Som fagansvarlig for anleggsgjennomføring skal rådgiveren kunne se det store bildet og skape et godt samspill på tvers av fag og mellom rådgiver og entreprenør. De må forstå “entreprenør-språket”, være gode på fremdriftsplanlegging, og like å være på anleggsplassen og snakke med byggelederen.

-Hvis du skal sprenge, hvor skal du deponere massene, og hva med trafikkavvikling gjennom anleggsperioden? Hvordan er løsningen med hensyn til bærekraft, hvordan er byggbarheten i det som er prosjektert, og har vi det rette utstyret for å bygge det som er planlagt? Ikke minst, hva er den mest økonomiske løsningen både med tanke på tid og penger? Dette er bare eksempler på hva du må ta stilling til, og da må du ut av kontorstolen og ut på byggeplassen, sier avdelingslederen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites