Et kunstverk av et vegkryss nominert til Norsk Lyspris

18. oktober 2021
Åkersvika vegkryss, som er en del av prosjektet E6 Kolomoen-Arnkvern, er nominert til Norsk Lyspris 2021 i kategorien «Beste utendørsprosjekt». Rambøll har stått for lysdesign og detaljprosjektering av elektroanleggene.
Innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS

Innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS

Kontakt

Jostein Lille-Mæhlum

Consultant
T: +47 916 49 170

Åkersvika vegkryss ved Hamar har i forbindelse med utbyggingen av ny firefelts E6 fra Kolomoen-Arnkvern, blitt et unikt og spektakulært kryssområde. Vegkrysset, som ble ferdigstilt sommeren 2020, er Innlandets mest trafikkerte, og belysningen spiller en sentral rolle i å gi alle trafikanter en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Effektbelysningen langs E6-strekningen bidrar til å bryte monotonien for trafikanter, med en utførelse som vekker oppmerksomhet, men som fremdeles ivaretar og ikke forringer trafikksikkerheten.

Ikke bare en "wow-effekt"

– Belysning kan være et mektig redskap for å påvirke oppfattelse av situasjon og oppfattelse av omgivelser. Det er enkelt å lage en «wow-effekt», men det er ikke alltid hensiktsmessig. Det er viktig å oppnå et godt samspill mellom effektbelysning og nødvendig funksjonsbelysning, uten at det ene påvirker det andre negativt. Dette mener vi å ha lykkes godt med i dette anlegget, sier Kaisa Stina Tofthagen i Rambøll, som har utarbeidet belysningskonsept og lysdesign.

 - Funksjonsbelysningen i Åkersvika vegkryss består av veibelysning, belysning av kulverter og gang- og sykkelveier. Effektbelysning består blant annet av blå innervegg for å omslutte den ovale formen og assosiere til Åkersvika naturreservat i Mjøsa. Det er lagt vekt på å benytte armaturer og materiell av høy kvalitet, hvor LCC, god holdbarhet og lang forventet levetid har vært vektlagt. Moderne teknologi for styring av vegbelysning langs E6 har blitt benyttet, med gevinster for blant annet drift og vedlikehold, sier Trond J. M. Føllesdal, disiplinleder elektro i Rambøll.

Belysning for å få ned pulsen 

- Konseptet er å bruke belysningsanlegget til å få pulsen ned i et høytrafikkert knutepunkt, der alle typer trafikanter møtes. Belysningen er tilpasset kryssløsningens gode terrengtilpasning og vekter alle trafikanter likt. Ved utformingen av Åkersvika vegkryss har vi lagt vekt på universell utforming, og belysningsanlegget bidrar til å lede de gående og syklende trygt gjennom kryssområdet, sier Jostein Lille-Mæhlum, oppdragsleder i Rambøll.

Rambøll har i samarbeid med Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket og NGI, stått for komplett detaljprosjektering av E6 Kolomoen-Arnkvern. Strekningen er 19,6 km lang og er bygd som firefelts motorveg. Totalentreprisen for Kolomoen – Arnkvern omfatter også bygging av 4,3 km riks- og fylkesveg, 2,1 km kommunalveg og 3,1 km med gang- og sykkelveg. Parsellen ble også nominert til Byggeindustriens pris «Årets Anlegg 2020».

I kategorien «Beste innendørs prosjekt» har også Rambøll vært rådgivende ingeniør på elektro for det nominerte signaturbygget «The Twist» ved Kistefos museum.

Norsk Lyspris er den gjeveste hedersutmerkelsen for lysdesign og belysningsprodukter i Norge, og deles ut av non-profit-organisasjonen Lyskultur, som er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vinneren av årets pris kåres 17. november.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites