Hanne Holden Halmrast, seniorkonsulent

Ledige stillinger

Hanne Holden Halmrast

Senior Consultant

T: +47 470 69 858

Min jobb

Jeg jobber som seniorkonsulent i Rambøll Management Consulting, i avdelingen for analyse og utredning.

En meningsfylt hverdag

Vi gjennomfører prosjekter som evalueringer, kartlegginger og kunnskapsoppsummeringer for kunder fra offentlig sektor som departementer, direktorater og kommuner.

Jeg tilbringer det meste av tiden min på kontoret og foran PC'en. Men siden vi alltid jobber på mange forskjellige prosjekter samtidig, for ulike kunder og i ulike prosjektteam, oppleves likevel hverdagen veldig variert.

Skriveprosessen og analysearbeidet er det jeg liker aller best. Det er her jeg føler man har mulighet til å gjøre en skikkelig god jobb, og få til noe bra som kunden blir fornøyd med og har god nytte av.

Det beste med å jobbe som konsulent er at jeg føler vi bidrar helt direkte til å bedre samfunnet, ved å gi evidensbaserte råd og anbefalinger til offentlig sektor, og dermed være med å utvikle denne til det bedre. Sånn sett opplever jeg det som en veldig meningsfylt jobb! I tillegg er det utrolig morsomt og lærerikt å jobbe med så mange ulike prosjekter og kunder.

Det store bildet og de små detaljene

Siden vi ofte jobber på mange ulike prosjekter samtidig er det en fordel å være strukturert og greie å ha mange baller i luften på en gang. Videre er det jo selve analysen vi gjennomfører som er produktet vi leverer, så man bør absolutt være analytisk.

I tillegg mener jeg det er viktig at man er nøye og litt detaljorientert, men det må ikke gå på bekostning av evnen til å se det store bildet og hovedlinjene. Vi jobber stort sett alltid sammen i team, og å evne og samarbeide er derfor også viktig. I tillegg vil jeg trekke frem at man bør være flink til å kommunisere, både skriftlig og muntlig.

Kastes ut i det

Noe av det jeg liker aller best med jobben er at man allerede tidlig i karrieren får være med på det meste av arbeidsoppgavene vi gjør. Som nyutdannet blir man kastet ut i prosjekter med alt det innebærer av bakgrunnsundersøkelser, datainnsamling, analyse og rapportering. Vi får tidlig være med ut og møte kunder, både i prosjektmøter og i forhandlinger av ulike slag.

 

Hanne Holden Halmrast