Sertifiseringer

I Rambøll har vi et sterkt fokus på miljø, kvalitet og sikkerhet. Virksomheten vår er sertifisert etter en rekke standarder.

Verdensparken Oslo

SERTIFISERINGER RAMBØLL NORGE

Miljøsertifisering

Rambøll er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015.

I kraft av vårt virke er vi involvert i mange små og store prosjekter som påvirker miljøet. Vi har dermed en særlig forpliktelse for å være vårt miljøansvar bevisst.

Våre kunder og samarbeidspartnere må i dag imøtekomme stadig strengere miljøkrav knyttet til de prosjektene de er ansvarlige for. Deres ansvar gjelder i forhold til alle leveranser og leverandører i prosjektet. Miljøsertifiseringen gir kunden en viktig trygghet for at Rambøll er i stand til å imøtekomme både myndighetskrav og deres egne krav til miljøfokus og aktsomhet.

Kvalitetssertifisering

Rambøll er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015. Sertifiseringen dokumenterer at Rambøll tilfredsstiller alle krav i standarden som er relevante for vår virksomhet.

Sertifisert av Nemko

Det er sertifiseringsselskapet Nemko som har gjennomgått virksomhetens rutiner og kontrollert at kravene i NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 9001:2008 er oppfylt. Sertifiseringen pålegger også Rambøll å videreføre og videreutvikle sitt arbeid for å sikre at kvalitet og miljø ivaretas i hele virksomheten.

Din sertifiserte partner innen olje og gass

Vår policy er å utføre alle prosjekter etter våre høye kvalitetsstandarder. Vi har bærekraftig tilnærming, og vi integrerer miljø- og sikkerhetshensyn i prosjektene.

Rambøll Olje & Gass har et fullstendig implementert HSEQ system og er sertifisert av Bureau Veritas Certification i henhold i ISO 9001:2015ISO 14001:2015OHSAS 18001:2007 og ISO/TS 29001:2010. Rambøll Olje & Gass er også registrert i databasene Achilles JQS, Supply-Line og First Point Assessment (FPAL).

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites