dcsimg Miljø og helse - Rambøll
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljø og helse

Vi mennesker er avhengige av naturen rundt oss for å dekke grunnleggende behov som mat og vann. Globale utfordringer som urbanisering, klimaendringer og ekstreme værforhold understreker hvor viktig det er at vi bevarer naturressursene. Forvaltning av vannressurser har for eksempel blitt et globalt problem og et prioritert satsingsområde for fremtidig bærekraftig utvikling.

 
 

Rambølls miljørådgivere er blant landets fremste og besitter omfattende kompetanse og erfaring. Vi er sterkt delaktig i utviklingen av miljøfaget i Norge og i Europa. Vi tilbyr utarbeidelse av tiltaksplaner for opprydding i forurenset grunn, klima- og energiplaner, miljøundersøkelser, risikovurdering, tiltaksvurderinger, miljøoppfølging i byggeprosjekter, klimagassberegninger, livsløpsvurderinger, miljøsertifisering av virksomheter og mange flere spesialtjenester.

Ledende på BREEAM

Rambøll har ledet an bruken av miljøsertifiseringssystemet BREEAM, og vi har flere akkrediterte rådgivere og revisorer. Vi har solid erfaring med prosjekter som ønsker å følge programmet Framtidens byer og FutureBuilt.

Vi er stolte av den bredden i kompetanse vi kan tilby, og setter forebygging og verdiskapning i prosjektene høyt. Samtidig utnytter vi fordelene ved å være en stor organisasjon med et globalt nedslagsfelt ved å dele og samle på vår felles ekspertise og vår beste praksis over hele organisasjonen.

Bærekraftig arealplanlegging

Bærekraftig arealplanlegging og -utvikling handler om å skape muligheter og miljøer som setter oss i stand til å leve trygge og sunne liv uten å ødelegge mulighetene fremtidige generasjoner har til å gjøre det samme.

Ved å arbeide hånd i hånd helt fra oppstaten av et prosjekt kan våre eksperter utnytte sin vitenskapelige forståelse av både naturlige miljøer og bymiljøer på best mulig måte. Vi kombinerer avanserte modelleringsteknikker med juridisk ekspertise og kommersiell erfaring, og derfor kan vi utvikle planer og prosjekter som virker sammen med miljøet rundt oss, samtidig som de forbedrer det.

Vannforvaltning i byene

Den globale etterspørselen etter vanntjenester vokser raskt. Etterspørselen drives av flere faktorer, inklusive verdensomspennende befolkningsvekst, urbanisering, industri og vanning. I Nordvest-Europa drives denne etterspørselen videre av klimaendringer i form av sterke regnstormer og strengere EU-lover for håndtering av flomrisiko og forbedring av vannkvaliteten.

En av Rambølls hovedtjenester er vannforvaltning i byene. Med vår flerfaglige ekspertise og erfaring fra markeder i både utviklingsland og industriland, er vi spesielt godt kvalifisert til å ta oss av de vannrelaterte utfordringene våre kunder og samfunnet som sådan står overfor. Vi har kapasitet til å støtte et omfattende tjenestetilbud uavhengig av hvor store og sammensatte prosjektene er.

FAKTA:

  • Rambøll har totalt nesten 1000 spesialister innen miljø som jobber ved 76 kontorer i ti land
  • Vi har en ledende posisjon i Europa (den største andelen av ekspertene befinner seg i de nordiske landene)
  • Vi er anerkjente eksperter innen alle områder forbundet med vann, miljø og natur
  • Noen av Rambølls største kunder er Nord Stream, Dong Energy, Energinet.dk, København kommune og Europakommisjonen

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Vibeke Riis
Vibeke Riis
Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T950 80 010
Evibeke.riis@ramboll.no