Sykkelplanlegging

Kontakt

Lars Ole Ødegaard

Avdelingsleder Trafikk
T: 905 82 393

For at de reisende skal velge sykkel framfor andre transportmidler, må det lages trygge og effektive sykkelanlegg og sykkelveier. Rambøll har lang og bred erfaring fra feltet, og kan bistå med planlegging innenfor alle nivåer.

Det er utarbeidet en egen nasjonal sykkelstrategi i forbindelse med Nasjonal transport­plan 2006-2015. Målet for en nasjonal sykkelstrategi er at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle. For å nå denne målsetningen er det viktig med riktig tilrettelegging. Det må være effektivt og trygt å sykle for at en person skal velge sykkel framfor et annet transport­middel. For å få dette til, er det riktig å separere syklister fra annen trafikk, både biler og fotgjengere. I bystrøk er det ofte knapphet på areal, og derfor må andre løsninger vurderes.

Forskjellige behov for utforming av et sykkelanlegg

Syklister har ulike behov: Transport­syklister ønsker å sykle korteste vei med høyest mulig hastighet, rekreasjonssyklister ønsker natur­opplevelser, en tiåring på vei til skolen ønsker en sikker vei. Disse gruppene med syklister har helt forskjellige krav til utforming av et sykkelanlegg. Når det skal gjennomføres sykkeltiltak, er det viktig at det velges løsninger som i den aktuelle situasjonen i best mulig grad ivaretar syklistenes behov. Sykkelveinettet må også være sammenhengende. Det bør være lik utforming på sykkelveinettet, slik at folk kjenner seg igjen og oppfører seg likt.

Rambøll har mange aktive og samfunnsengasjerte medarbeidere med lang erfaring fra sykkel­planlegging. Dette omfatter planlegging på alle nivåer, fra utredning til byggeplan. Vi har et stort fagmiljø innefor samferdsel. Ved å trekke inn kompetanse fra tilgrensende fagområder har vi mulighet til å gjennomføre større og komplekse oppdrag. Vi har kontorer over hele landet, og dette gir god kjennskap til lokale forhold.

Vi kan tilby bistand med:

  • Utredninger og overordnede planer, for eksempel planer for hovedsykkelveienett
  • Detalj- og byggeplaner for sykkelanlegg
  • Detalj- og byggeplaner for øvrige sykkeltiltak
  • Skilt og oppmerkingsplaner
  • Planer for sykkelparkering

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no