Signalregulering

Kontakt

Lars Ole Ødegaard

Avdelingsleder Trafikk
T: 905 82 393

Signalanlegg brukes til bedring av trafikksikkerheten i kryss og ved fotgjengeroverganger, for­ bedring av framkommelighet, sikre skoleveier og gi prioritet til kollektivtrafikken. Rambøll har kompetanse på både planlegging, beregning og prosjektering av signalanlegg.

Signalregulering er en effektiv og sikker måte å regulere og styre trafikkstrømmer. Beregning av signalprogrammer gjøres på bakgrunn av innsamlede trafikkdata. Kryssutformingen gjøres med bakgrunn i geometri­plan og signalprogrammer for krysset. Rambøll benytter Capcal eller Sidra, Crossig og AutoCad i prosjekteringsarbeidet.

Signalprioritering for kollektivtrafikken

Prioritering av kollektivtrafikken er viktig i byområder. Dette gjøres både ved å etablere kryssløsninger hvor det tas spesielt hensyn til  kollektivtrafikken. Eller ved å etablere aktiv signalprioritering. Vi har kompetanse både på programmering og implementering av systemer for aktiv signal­prioritering.

Kompetanse innen planlegging, drift og analyse 

Rambøll har kompetanse på planlegging, beregning og prosjektering av signalanlegg. Vi har også kompetanse på drift og vedlikehold av signalanlegg og tilhørende styringssystemer. Vi tilbyr bistand til analyse av trafikk­situasjon i enkeltkryss (før­/etter undersøkelse, trafikktellinger) og kapasitetsvurderinger.

Videre utfører vi beregning av signalprogrammer og sikkerhets­matrise. Med bakgrunn i det som er prosjektert utarbeider vi utstyr­spesifkasjon og anbudsdokumenter.

Vi kjenner lokale forhold

Rambøll har stor faglig bredde innen trafikkfaget og spiss­kompetanse innen til grensende fagområder. Vi har geografisk spredning som gir god kjennskap til lokale forhold.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no