Trafikkregulering, trafikkplan og sikkerhet

Kravene til mer effektiv og miljøvennlig transport er økende. Rambøll er en av landets ledende rådgivere innen trafikkfaget. Våre tjenester omfatter alt fra enkle trafikkanalyser til omfattende utredninger av trafikkrelatert problemstillinger.

Kontakt

Kari Ovesen Haugland

Avdelingsleder
T: +47 928 31 608
Enten vi arbeider med små trafikkprosjekter eller omfattende nasjonale og internasjonale utredninger, er målet alltid å skape sikre og fleksible infrastruktur- og transportsystemer for alle former for trafikk. Vi benytter flere typer modeller – fra kompliserte transportmodeller og 3D-visualiseringer, til kapasitestberegning av enkle veikryss – for å sikre at de nye løsningene blir så effektive som mulig. Universell utforming av transport systemet er en viktig premiss for arbeidet vårt, både i og utenfor byene.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider