Offshore produksjonsanlegg

Basert på fire tiår med offshore erfaring, tilbyr Rambøll rådgivende ingeniørtjenester til offshorebransjen på verdensbasis. Vi er eksperter når det gjelder produksjonsoptimalisering og levetidsforlengelse for modne felt, og vi har god kompetanse med kostnadseffektive greenfield-design.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider