Olje & Gass

Olje- og gassindustrien er i stadig utvikling i jakten på teknologi og tjenester som optimerer produksjon, øker oljeutvinning og fremmer effektive infrastrukturløsninger. For å hjelpe industrien med å nå sine mål trengs det spesialisert ekspertise og kunnskap.

Kontakt

Dag A. Nilsen

Director, Business Development, Rambøll Oil & Gas, Norway
T: 488 93 227

Fire tiår med verdensomspennende erfaring

Rambøll har levert konsulenttjenester til olje- og gassindustrien i fire tiår. Våre prosjekterfaringer strekker seg over et stort antall geografiske områder, fra Mexico-gulfen og Brasil, over vestafrikanske farvann til Persiabukta, Russland og enda lenger nordover til ekstreme forhold i Nordsjøen og de tøffe utfordringene i Arktis.

Fra forstudier til offshore avvikling

Vår tverrfaglige vifte av tjenester dekker prosjektene gjennom hele livssyklusen og verdikjeden, fra tidligfasestudier og detaljprosjektering til modifikasjoner, prosjekter for levetidsforlengelse, komplette eller delvise ombygginger, tilkoblinger, vedlikehold og prosessforbedringer – alt sammen skreddersydd for å passe hver kundes formål og krav. Vår omfattende erfaring fra tøffe miljøer har gjort oss kyndige i blant annet HP/HT-felt, vinterisering av utstyr for arktiske områder og korrosjon.

Se video

Hva skiller Rambøll Olje og Gass fra andre rådgivende ingeniørselskaper, og hvilke verdensklasse-prosjekter jobber Rambøll med? Se videoen med administrerende direktør John Sørensen og lær mer om hans syn på markedets utfordringer og Rambølls måte å drive forretninger på.

Din sertifiserte partner

Det er vårt mål at alle prosjekter gjennomføres etter de høyeste kvalitetsstandarder. Vi arbeider med utvikling ut fra et bærekraftig synspunkt og integrerer miljø- og sikkerhetsinteresser i prosjektene. Rambøll Olje og gass driver et fullt implementert HMS-styringssystem.

 

Systemene følger prinsippene i DS/EN ISO 9001:2008, DS/EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008. Rambøll Oil & Gas er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS-29001 og OHSAS 18001. Se sertifikatene våre, lisenser og regler nedenfor.

Rambøll Olje og Gass er også registrert i Achilles JQS, Supply-Line og First Point Assessment (FPAL) databasene.

Les mer

Sertifikater

ISO-9001 2008 Sertifikat


Se sertifikat

ISO-14001 2004 Sertifikat


Se sertifikat

OHSAS-18001 2007 Sertifikat


Se sertifikat

Norsk Akkreditering


Åpne akkrediteringsdokumentet

ISO/TS-29001 2010 Sertifikat


Se sertifikat

Målsetninger

Publikasjoner

Markedsbrosjyre for Rambøll Olje og Gass

 

Les brosjyren vår om hvordan vi muliggjør nye løsninger innen olje og gass.

Prosjekter

The world largest pipelay vessel will install the record breaking 36" Polarled pipeline

Polarled: Banebrytende undersjøiske rørledninger krysser polarsirkelen

Prosjektet, som er ledet av Statoil, innebærer installasjon av rørledninger på havdyp helt ned til 1265 meter, noe som setter verdensrekord for dypvannsinstallasjon av 36-tommers rørledninger. Rørledningene vil bli lagt på et svært ujevnt terreng, hvor gamle isfjell har erodert havbunnen, noe som gir frie spenn på opp til 200 meter. Rørledninger vil bli installert tomme på havbunnen og fylt kort tid etter.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider