Prosessevaluering og implementering

Kontakt

Ida Gram

Business Manager
T: +47 474 67 689
Prosessevaluering øker sjansen for suksess for alle store programmer. Så enkelt er det. Vi hjelper kunder med å justere handlingskursen og holde siktlinjen.

En tradisjonell evaluering konsentrerer seg om å nå målet. Har det evaluerte programmet oppnådd målene, og med hvilken effekt? Men prosessen som skal føre til at målene blir nådd, er like viktig. Innblanding er en delikat oppgave, og med dette i bakhodet hjelper vi statlige organer og kommuner med en pågående evaluering og bevisbasert rådgivning, for å hjelpe dem å justere programmet for å sikre vellykket implementering.

Innen prosessevaluering og implementering leverer vi f.eks.:

  • Strategiske analyser av programorganisering
  • Tilrettelegging av lederinformasjon
  • Identifisering av endringspådrivere og implementeringsbarrierer
  • Anbefalinger av kontinuerlige justeringer
  • Kartlegging av interessenter og kontekstuelle faktorer

Positivt utfall av prosessevaluering og implementering

For å kunne skape positive endringer i ditt program eller din organisasjon, er det nødvendig å vite om du faktisk implementerer de riktige handlingene - eller om handlingene er riktige, men implementeringsprosessen har mangler. Vi hjelper deg å forbedre suksessraten ved tett evaluering og råd om hvordan policyprogrammer bør ledes, oppfølges og justeres.

For eksempel, i en prosessevaluering av handlingsplaner for sosiale forhold i urbane områder, gjorde vi kunden oppmerksom på dens tendens til å fokusere på lokale segmenter, mens den vesentlige helhetlige strategien med å kombinere feltene sysselsetting, utdanning, lokalt demokrati osv. ble glemt. Det ble da straks mulig å gjennomføre forbedrende handlinger.

Vår differensieringsfaktor - den holistiske tilnærmingen

Våre prosessevalueringer er forankret i en "cutting edge" metodologi. Men metoder alene skaper ikke de ønskede endringene. Evalueringskonsulentene i Rambøll Management Consulting jobber ut ifra sin fagkunnskap for å forbedre verdien av våre anbefalinger. Vi er spesialisert innen sysselsetting, utdanning og sosialtjenester for å målrette våre strategiske råd. Og vi tilfører kunnskap om organisasjoners betydning og endringsprosesser, som styrker gjennomførbarheten av våre anbefalinger. Den holistiske tilnærmingen gjør en forskjell.

Bli en implementeringsekspert

Nye tilnærminger til implementering av politikk

Få kunnskap om og praktiske verktøy for å kunne lede kompleksiteten det er å implementere politikk. Denne artikkelen gir deg steg-for-steg metoder som gjør deg i stand til å gjennomføre effektive implementeringer.

Last ned artikkelen her.


Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no