dcsimg Vindenergi - Rambøll
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindenergi

Vindkraftproduksjon utgjør over 2,5 % av det totale, globale kraftforbruket, og opplever en sterk årlig vekst på mer enn 25 %. En viktig fordel med vindenergi er at det er en fornybar energikilde med tilnærmet null utslipp og begrenset påvirkning på miljøet.

 
Sarepta onshore wind farm, Norway. Photo credits: Sarepta
 
 

Siden Rambøll utviklet de første vindturbinene i 1986 har vi raskt utvidet vårt engasjement i vindenergiprosjekter over hele verden.

Foruten å være den ubestridte lederen innen offshore vind, med deltagelse i over 50 % av prosjektene globalt, arbeider Rambøll også mye med landbaserte vindprosjekter.

Vindkraftkompetanse i alle prosjektets faser

Med våre internasjonale-, tverrfaglige- og vindkraftspesifikke kompetanse, er vi en «full-range» tjenesteleverandør innen vindkraftprosjekter. Rambøll tilbyr omfattende eksperttjenester for de ulike prosjektstadiene fra mulighets-/«business case»-studier og konsekvensutredninger til planlegging, prosjektering, implementering, idriftssettelse og påfølgende drift og vedlikehold.

Rambøll kan effektivt administrere hele prosjektet, eller bidra med kompetanse på ulike delprosjekter i henhold til våre kunders behov. Rambøll som konsulentselskap utgjør en «one-stop shop» basert på globale kunnskapssentre, men med et omfattende nettverk av kontorer og ressurser til å betjene våre kunder lokalt.

Les mer om våre offshore vindtjenester.

Les mer om våre landbaserte vindtjenester.

Kontakt

Klaus Jacob Jensen
Klaus Jacob Jensen
Director of Global Wind & Towers Division
T+45 5161 8617
Ekjj@ramboll.com
Linn Helland
Linn Helland
Landssjef, Rambøll Energi Norge
T452 96 963
Elinn.helland@ramboll.com