Sertifisering

Produsenter og operatører av maskiner, kraner og løfteutstyr til offshore og onshore industri møter både rettslige og økonomiske konsekvenser hvis produktene  ikke oppfyller gjeldende forskrifter og standarder. I det europeiske markedet definerer maskindirektivet de grunnleggende sikkerhetskravene for maskiner og løfteutstyr.

Kontakt

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Autorisert kontrollorgan for maskindirektiv-regelverket

Som autorisert teknisk kontrollorgan i maskindirektivets regelverk, har vi kompetansen som trengs for å hjelpe kundene våre med å skaffe sertifiseringer for produktene sine.

Vår praktiske bransjeerfaring kan dateres helt tilbake til 1968, og Rambøll har inngående kunnskap om både tidligere og nåværende regelverk. Rambøll har mange år i bransjen og det at vi utfører design og beregninger for en rekke produsenter i olje- og gassektoren har styrket verdien av vårt arbeid som autorisert kontrollorgan.

Sertifisering i henhold til maskindirektivet

Som et myndighetsgodkjent teknisk kontrollorgan kan vi tilby EC-typeprøving for en rekke løfteutstyr, operatørvern og flyttbare mekaniske kraftoverføringsenheter som:

 • Utstyr til å løfte personer og/eller gods hvor man kan falle fra en vertikal høyde på mer enn tre meter
 • Fjernbare enheter for elektrisk energioverføring
 • Vern for flyttbare mekaniske overføringsenheter
 • Roll-over beskyttende strukturer (ROPS)
 • Fallbeskyttende strukturer (FOPS)
 • Servicelifter for kjøretøy

Sakkyndig virksomhet for kraner og løfteutstyr

Rambøll er også en regjeringsgodkjent sakkyndig virksomhet for kraner og løfteutstyr. I denne stillingen gir vi onshore og offshore sertifisering i henhold til gjeldende regler (NORSOK, DNV, ILO, ISO osv.), periodisk kontroll av kraner og løfteutstyr, og tredjeparts designverifikasjoner. Vi bistår også med å utarbeide tekniske spesifikasjoner og utvikle prosedyrer og retningslinjer for kraner og løfteutstyr.

CE-merking og risikovurdering

I fremstillingsprosessen og for eksisterende maskineri, bistår Rambøll kundene sine med CE-merking av maskiner og anlegg. Vi utfører risikovurderinger i henhold til maskindirektivet og ISO NS-EN 12100, fra evaluering av maskiner og produksjonslinjer til hele industrianlegg og verft.

Våre tilleggstjenester omfatter:

 • CE-merking av maskiner og anlegg
 • Risikovurderinger for produksjonslinjer og anlegg
 • Analyser av kraner, stålkonstruksjoner og andre typer utstyr
 • Design av kraner, stålkonstruksjoner og andre typer utstyr
 • Designverifikasjon med tredjeparts verifisering
 • Kurs og opplæring i styrende regler, forskrifter og standarder
 • Sertifisering og periodisk kontroll av kraner og løfteutstyr

Mer informasjon

Søknadsskjema

Mal for Søknadsskjema EF-Typeprøving Maskindirektivet


Prosedyre for klager og anker


Akkrediteringsdokument


Akkrediteringsdokument sertifiseret av Norsk Akkreditering


Nemko sertifikat

Systemserifiseringssertifikat utstedt av Nemko

Se Nemko sertifikat

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider