dcsimg Fornybar energi - Rambøll
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornybar energi

Rundt 16% av verdens energiforbruk kommer fra fornybare ressurser som biomasse, vannkraft, vindkraft, solenergi og jordvarme. Fornybare energikilder har i løpet av de siste 25 årene vært en viktig bidragsyter til veksten i den globale sektoren for ren energi, og i dag utgjør fornybar energi mer enn 20 % av energiforsyningen i minst 30 nasjoner rundt om i verden. 
 
 

Rambølls energiteam innehar kompetanse på hele spekteret av fornybare teknologier.

Vindkraft er en av våre spesialkompetanser. Les mer om våre tjenester innen vindenergi.

I tillegg leverer vi konsulenttjenester innen biogass, biomasse, geotermisk energi, vannkraft, solenergi og tidevanns- og bølgekraft.

Biogass

Rambøll er et ledende ingeniørkonsulentfirma innen AD (anaerob nedbrytning) og biogass, og har vært involvert i AD- og biogassprosjekter i over et tiår. Vårt arbeid omfatter etablering av store moderne anlegg med en rekke forskjellige råmaterialer som innsatsfaktorer, gassproduksjon for direkte energiproduksjon, samt komprimering og brennstofftilførsel. 

Biomasse

Rambøll er en av de mest erfarne ingeniørkonsulentfirmaer innen biomasse, og har med gode resultater levert over 60 biomassebaserte kraft-, varme- og kraftvarmeanlegg, basert på et bredt spekter brenselstyper. Vi har spesialisert oss på å levere pålitelige og høyeffektive anlegg, hvorav enkelte anlegg, ved hjelp av avanserte energigjenvinningssystemer, kan tillate seg  å  hevde energieffektivitetssatser på over 100 prosent.

Vannkraft

Gjennom årene har Rambøll blitt et velkjent konsulentselskap innen vannkraft, spesielt på det svenske markedet. Rambøll arbeider med å fornye og effektivisere vannkraftverk. Ved å benyttet den nyeste teknologien og optimaliserte løsninger, optimaliserer vi kraftverkene for å øke effektiviteten på eksisterende enheter. Vi designer, overvåker og kvalitetssikrer investeringer i både oppgraderingsprosjekter og nye vannkraftverk.

Solenergi

Siden tidlig på 1990-tallet har Rambøll vært involvert i mer enn 20 forskjellige solvarmeprosjekter i ti land rundt om i verden, med en samlet størrelse på over 200 000 m2. Våre prosjektreferanser inkluderer etableringen av 15 av de største solvarmeanleggene i Skandinavia, inkluderet verdens største anlegg, som ligger i Marstal i Danmark. I løpet av de siste fire årene har vi også vært involvert i solkraftprosjekter (PV) med en samlet årlig produksjon på opp til 46 300 kWh.

Geotermisk energi

Rambøll har over 10 års erfaring innen geotermisk energi. Dette inkluderer områder som seismikk, geologiske- og geofysiske studier samt undersøkelser som inkluderer modellering, beregning og evaluering av hydrauliske reservoarer. Videre har Rambøll spesifikk kunnskap innen layout/infrastruktur og tillatelser, samt oppfølging av drift og vedlikehold.

Tidevanns- og bølgekraft

Rambøll har en lang merittliste innen oppfinnsomme og innovative design i det marine miljøet og for å utnytte repeterbarheten av strukturer for den fornybare sektoren, blant annet tidevanns- og bølgekraftinstallasjoner. Rambøll jobber for tiden med en 10MW tidevannstestinnstallasjon, fra konseptstudie til detaljert design for både fundament og installasjonsmetodikk.

Kontakt

Linn Helland
Linn Helland
Landssjef, Rambøll Energi Norge
T452 96 963
Elinn.helland@ramboll.com