dcsimg Fornybare energiløsninger - rådgivningstjenester - Rambøll
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornybar energi

Bruk og utvikling av fornybare energiløsninger er en forutsetning om man skal nå nasjonale og internasjonale klimamål. I tillegg blir det stadig mer lønnsomt å satse på fornybar energi.

Rambølls energiteam har spesialkompetanse på hele spekteret av fornybare teknologier, som vindkraft, biogass, biomasse, geotermisk energi, vannkraft, solenergi og tidevanns- og bølgekraft.

 
 
 

Våre eksperter har energikompetanse i verdensklasse, og kan også hente erfaringer og kunnskap fra kontorer i andre land. Vi har spesialisert oss på fornybare energiløsninger siden tidlig på 1990-tallet, og fulgt utviklingen i teknologi og samfunn, og de endrede behovene til kundene våre.

Et bredt spekter av tjenester
Våre tjenester dekker alt fra forprosjekt og design, infrastruktur, tillatelser og etablering av anlegg og kraftverk, til overvåkning, kvalitetssikring, og oppfølging av drift og vedlikehold.

Vår ekspertise
Vi har ekspertise på fornybare energiløsninger innen geotermisk energi, tidevanns- og bølgekraft, vindkraft, biogass, biomasse, vannkraft og solenergi.

Du kan lese mer om våre tjenester innen fornybar energi her.

Kontakt

Kontakt oss gjerne for å høre mer om våre tjenester innen fornybare energiløsninger:
Linn Helland
Linn Helland
Landssjef, Rambøll Energi Norge
T452 96 963
Elinn.helland@ramboll.com