dcsimg Energiplanlegging - Rambøll
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energiplanlegging

Utarbeidelsen av strategier og planer for produksjon, overføring, distribusjon og forbruk av energi er utgangspunktet for effektiv energistyring på alle nivåer – fra bedrifter til lokale myndigheter og regjeringen. Rambølls kompetanse innen energistrategi og -planlegging spenner over hele energikjeden fra produksjon til sluttbruk.

 
 
 

Vi bistår kunder både i offentlig og privat sektor, inklusive kommuner, sentrale organer og enheter, internasjonale finansielle institusjoner, utviklere og industri med å utarbeide energistrategier og handlingsplaner.

Våre tjenester omfatter:

  • strategiske energiplaner
  • varmeplaner
  • politiske analyser
  • klimaplaner
  • karbonavdekking
  • handlingsplaner på energi i byer
  • kartlegging av energieffektivitet og analyse
  • rådgivning på energilovgivning
  • mulighetsstudier

Energiplanlegging i byer

I samsvar med politiske og juridiske tiltak og det økende fokuset og bevisstheten på klimaendringer, har det for mange kommuner blitt et hovedfokus å forberede energistrategier for å forsikre at hvert eneste nødvendige steg som må tas i kampen for å få ned energiforbruket og de totale CO2-utslippene, blir gjort på den mest kostnadseffektive måten.

Energistrategier i kommunene

Disse strategiene er utarbeidet i nært samarbeid med energiforsynere og store energiforbrukere. Strategiene inkluderer alle relevante aktiviteter i kommunen og en prognose på energibalansen i kommunen som omfatter ressursbruk og CO2-utslipp. 

Rambølls mål er å oppfylle våre kundenes krav på en best mulig måte, ved å forankre planleggingstjenestene i det relevante tjenesteområdet. Dette forsikrer at våre ingeniører utvikler realistiske og gjennomførbare planer i nært samarbeid med de som implementerer planene.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Arne Fredrik Lånke
Arne Fredrik Lånke
Seksjonsleder
T974 36 562
EAFLTRH@ramboll.com