dcsimg VVS - Rambøll
     
|
 
 
VVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVS

Gode klimaanlegg bidrar til et godt inneklima og medfører lavere sykefravær og høyere produktivitet. Energiriktige løsninger reduserer energiforbruket. Rambølls ingeniører har kompetansen og erfaringen som trengs for å komme frem til de gode løsningene.

 
Rambøll utfører prosjektering innen VVS
 
 

Ut over de tradisjonelle VVS-fagene har vi spesialkompetanse innen tjenester som blant annet inneklima, energirådgivning, CFD-simuleringer, bygningsautomasjon, bioenergi, solfangeranlegg og varmepumper.

Rambølls VVS-ingeniører deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt. Våre ytelser omfatter alt fra tidligfaserådgivning og forstudier til sluttkontroll og overlevering av ferdige VVS-tekniske anlegg.

Løsninger basert på fornybare energikilder

En av de største utfordringene i årene som kommer er å bringe forbruket av fossil energi under kontroll. Dette er en forutsetning for at vi skal få klimabalansen på rett kurs. Rambøll innehar kompetanse om de mest fremtidsrettede løsningene for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Våre ingeniører prosjekterer oppvarmingssystemer basert på fornybare energikilder, slik som bioenergi eller varmepumper. Rambøll har sertifisert BREEAM-NOR Akkreditert personell og revisorer som kan bistå deg med å få prosjektet BREEAM-NOR sertifisert. Vi tilbyr rådgivning og prosjektering av tekniske løsninger for passivhus, og vi står gjerne til disposisjon når du ønsker å vite hva vår kunnskap kan bety for ditt prosjekt.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) med Revit

Vi benytter det objektbaserte modelleringsverktøyet Revit for 3D-modellering av de VVS-tekniske installasjonene og tverrfaglig samhandling mellom faggruppene. Dette gjør oss i stand til å møte dagens og morgendagens krav til bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Simulering av gass- og væsketransport med Computational Fluid Dynamics (CFD)

Vi benytter oss av et kraftig beregnings- og analyseverktøy for simulering av gass- og væsketransport. Med dette verktøyet kan vi foreta mer komplekse beregninger og analyser av mer komplekse tekniske løsninger som ligger utenfor de preaksepterte løsningene i Teknisk Forskrift. Eksempler på praktisk bruk kan være verifisering av kaldrassikring og luftstrømninger (trekk) eller optimalisering av komfortventilasjon.

Lokal forankring – globalt kompetansenettverk

VVS-miljøene i Rambøll inngår som en del av fagnettverket Tekniske systemer og teller omlag 100 medarbeidere fordelt på flere kontorsteder spredt over hele Norge.

Vi er faglig og organisatorisk selvstendige avdelinger knyttet til de lokale regionene innenfor Rambøll i Norge. Virksomheten vår er bygd opp som et nettverk av komplette lokale tverrfaglige enheter. Dette gir aktiv tilstedeværelse nær kunden og sikrer kunnskap om lokale forhold. Samtidig gir tilknytning til et stort selskap med komplette fagmiljøer tilgang på ressurser, kapasitet og bred spesialistkompetanse – nasjonalt og globalt.

Vi samarbeider tett med Rambølls øvrige avdelinger og forretningsområder. Det betyr at vi alltid har et bredt nettverk av faglig kompetanse tilgjengelig, som sikrer våre kunder kvalitet og helhetlig oppgaveløsning.


Relaterte tjenester
Fjernvarme (Rambøll i Danmark)

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Ida Karin Auråen
Fagkoordinator VVS
T+47 924 28 228
Eida.karin.auraen@ramboll.no
Veslemøy Utengen
Fagnettverksleder tekniske systemer
T+47 970 63 751
EVeslemoy.utengen@ramboll.no