dcsimg Universitetsbygg - Rambøll
     
|
 
 
VVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitetsbygg

Det kreves inspirerende omgivelser for å kunne utdanne unge mennesker. Disse miljøene skal fremme både lærelysten og gi muligheten til å oppleve virkelighetsnære situasjoner. For å kunne forberede seg på en yrkeskarriere må studentene også få tilgang til profesjonelle verktøy og fasiliteter. Moderne undervisningsbygg er altså mer en bare studielokaler. Disse bygningene inneholder blant annet laboratorier, musikkrom, datasentraler, og auditorier. 
 
 

Campus Grimstad

Rambøll har vært en sentral bidragsyter til dette bærekraftige bygget som huser et levende og inspirerende læringsmiljø for studentene på Sørlandet. For våre arkitekter har det vært en stor glede å ha fått lov til å utforme en av Sørlandets aller viktigste institusjoner. Hele prosjektet har vært gjennomsyret av en klar visjon om å skape et levende og inspirerende læringsmiljø og et attraktivt studentmiljø. Dette har preget alle valg og beslutninger i prosjektet. Rambøll har utført arkitektprosjektering av det nye universitetsbygget. I skisseprosjekt- og forprosjektfasen og frem til kontraktsinngåelse med entreprenører, har vi innehatt prosjektlederfunksjonen for prosjektet. I kontraheringsfasen har Rambøll bistått byggherren med alle nødvendige avklaringer. I gjennomføringsfasen har Rambøll bistått byggherren med prosjektleder- og byggelederassistanse.

Mer om prosjektet Campus Grimstad

Campus Grimstad

Kontakt

Lars Jarle Nore
Lars Jarle Nore
Markedssjef Arkitektur og plan
T932 32 241
Elars.jarle.nore@ramboll.no