dcsimg Konstruksjonsteknikk - Rambøll
     
|
 
 
VVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstruksjonsteknikk

Våre ingeniører ser både bygningenes detaljer og konstruksjonen som en del av en større helhet. En godt planlagt konstruksjon gir en fleksibel løsning, slik at dagens og morgendagens brukskrav tilfredsstilles.

 
BI i Oslo
 
 

Rambølls målsetting er å være en lokal partner for kunden, og samtidig tilby global kompetanse gjennom et internasjonalt nettverk på tvers av virksomheten.

Innen byggeteknikk har vi en helhetlig tilnærming og har som mål å utvikle optimale konstruksjoner som oppfyller kravene til arkitektur, økonomi, miljø, produksjon, transport og konstruksjon. Dette krever kompetanse, erfaring og en detaljert forståelse av grensesnittene mellom ingeniørfagene.

Optimale konstruksjoner skapes gjennom innovativt ingeniørarbeid

I den første fasen av et prosjekt sikrer vi en effektiv utforming gjennom kreativ tenkning og bred erfaring med bygningsmaterialer. I senere faser bruker vi vår kunnskap om detaljprosjektering til å skape kostnadseffektive løsninger.

Ingeniørarbeid dreier seg også om å utforske materialenes muligheter. I Rambøll er vi stolte av vårt arbeid med kontinuerlig utvikling av innovative konstruksjoner som setter nye standarder for bransjen. I vårt arbeid jobber vi for å minimere materialbruken ved å kombinere kjente prinsipper med nye løsninger.

Ved hjelp av 3D-prosjektering sikrer vi tett koordinering mellom konstruksjon og tekniske installasjoner. 3D-modellering gir oss en mulighet til å anskueliggjøre konstruksjonen allerede i tidlig prosjektfase og gradvis detaljere den ettersom prosjektet utvikles.

Bruk av BIM sikrer de beste løsningene

Rambølls byggeprosjekter løses tredimensjonalt ved BygningsInformasjonsModellering (BIM). Vår programvare, filosofi og utvikling baserer seg på samhandling med byggenæringens standardiserte åpne formater (åpenBIM og buildingSMART). Vi driver kontinuerlig utvikling, standardisering og samarbeid med programvareleverandører for å sikre at ditt prosjekt blir løst med optimal informasjonsflyt mellom alle fag og aktører i hele prosjektets levetid.

Kontakt

Tom Feragen
Tom Feragen
Avdelingsleder
T+47 932 43 043
Etom.feragen@ramboll.no