Prosjekt- og byggeledelse

Vellykkede byggeprosjekter avhenger av raske løsninger på mange utfordringer. Rambøll har erfarne prosjektledere som sikrer at dine prosjekter fullføres i tide, innenfor budsjettet og etter høye kvalitetsstandarder.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Per Ola Ulseth

Direktør Prosjekt
T: +47 982 10 500
For å sikre riktige beslutninger til rett tid er god kommunikasjon med prosjekteier og brukere helt avgjørende. Like viktig er samarbeidet med offentlige myndigheter, planleggere og entreprenører.

Derfor engasjerer byggherrer ofte høyt kvalifiserte og erfarne organisasjoner som Rambøll for bistand i styringen og ledelsen av prosjektene.

Prosjektledelse skreddersydd til kundens behov

Vi betrakter hvert prosjekt som en ny utfordring. Vårt mål er å skreddersy tjenester og produkter til den enkelte kundens behov.

I Rambøll organiserer vi personalressursene slik at vi sikrer at prosjektene fullføres i tide, innenfor budsjettet og etter høye kvalitetsstandarder. For å oppnå dette samarbeider prosjektlederne med entreprenører for å organisere, gjennomføre og fullføre byggeprosjektene.

Prosjekt- og byggeledelse for alle typer prosjekter

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer prosjekter, byggninger, anlegg og industri. Vårt tjenestespekter består av:

 • prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse
 • HMS- og KS-revisjoner
 • anskaffelser og innkjøp
 • teknisk kontroll
 • tids- og kostnadskontroll
 • Facility Management (FM)
 • teknisk og miljømessig due diligence (TEDD)
 • juridisk support for byggearbeider og kontrakter
 • risikoanalyse
 • miljøkvalitet og arbeidsmiljøledelse
 • miljøkontroll og strategisk miljørådgiving
 • kostnadsberegninger
 • behovsanalyse og driftsanalyse
 • investeringsanalyse
 • alternativ vurdering
 • finansiell prosjektkontroll
 • tidsplanlegging
 • organisering av prosjektkontrakter, kvalitetssikringen og byggeprosessen
 • assistanse ved valg av driftsorganisasjon

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider