Dagslys

urban                            Arkitektonisk                            DAGSLYS

 

Dagslys er ofte en ledende parameter for utformingen av bygninger. Skjerpede krav til areal- og energieffektivitet utfordrer dagslysinnslipp. For å skape gode rom med tilstrekkelig dagslys, så er det viktig å benytte dagslysberegninger som et sentralt verktøy i designprosessen. Gode dagslysforhold kan optimalisere bruksområder i et bygg.

Vi ser alltid helhetlig på belysningsmiljøet i et rom, dagslys og kunstig belysning supplerer hverandre. I tillegg er rådgivning i henhold til regelverk i teknisk byggeforskrift, BREEAM og andre manualer og forskrifter en sentral del av vårt arbeid med dagslys.

Prosjekter

Økern Sentrum

Dagslysberegninger for kontorer og kjøpesenter ved nye Økern Sentrum.

Malersalen NRK

Vurdering av glasstype og dagslysforhold i malersalen på NRK.

Aker Brygge, administrasjonsbygget

Dagslysberegninger og BREEAM-
vurderinger av kontorbygg.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no