dcsimg Landskapsarkitektur - rådgivningstjenester - Rambøll
     
|
 
 
VVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landskapsarkitektur

Mennesket i sentrum er grunnleggende for landskapsarkitektene i Rambøll. Vi jobber for å skape inspirerende og trivselsskapende møteplasser, å sikre grønne og blå sammenhenger i alle skalaer, vi har fokus på funksjon, estetikk og bæredyktighet samtidig som vi vektlegger dialog og tverrfaglig samarbeid høyt. Vi tilbyr analyser, arealplanlegging, utredninger, formgiving og prosjekteringsytelser i et komplett flerfaglig miljø. En helhetlig oppgavetilnærming står sentralt i tjenester vi leverer til våre kunder. 
Valbergtårnet, Stavanger
 
 

Et av Norges største landskapsarkitekturmiljøer

Landskapsarkitektmiljøet i Rambøll teller rundt 55 medarbeidere, som inngår i nettverket «Arkitektur & Plan». Våre medarbeidere er fordelt mellom kontorene i Arendal, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tønsberg. Vi samarbeider tett sammen med arkitekter og arealplanleggere samt øvrige rådgivere i utviklingen av våre oppdrag.

Her finner du oversikt over kontaktpersoner
 

 

 

 

Kontakt

Else Dypkjær
Else Dybkjær
Fagkoordinator Landskapsarkitektur
T+47 474 65 151
Eelse.dybkjaer@ramboll.no
Torstein Skauge
Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T+47 952 21 413
Etorstein.skauge@ramboll.no