Landskapsarkitektur

Mennesket i sentrum er grunnleggende for landskapsarkitektene i Rambøll. Vi jobber for å skape inspirerende og trivselsskapende møteplasser, å sikre grønne og blå sammenhenger i alle skalaer, vi har fokus på funksjon, estetikk og bæredyktighet samtidig som vi vektlegger dialog og tverrfaglig samarbeid høyt. Vi tilbyr analyser, arealplanlegging, utredninger, formgiving og prosjekteringsytelser i et komplett flerfaglig miljø. En helhetlig oppgavetilnærming står sentralt i tjenester vi leverer til våre kunder.

Kontakt

Else Dybkjær

Fagkoordinator Landskapsarkitektur
T: +47 474 65 151

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413

Et av Norges største landskapsarkitekturmiljøer

Landskapsarkitektmiljøet i Rambøll teller rundt 55 medarbeidere, som inngår i nettverket «Arkitektur & Plan». Våre medarbeidere er fordelt mellom kontorene i Arendal, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tønsberg. Vi samarbeider tett sammen med arkitekter og arealplanleggere samt øvrige rådgivere i utviklingen av våre oppdrag.

Her finner du oversikt over kontaktpersoner
 

 

 

 

Prosjekter

Biblioteksplassen Bergen

Biblioteksplassen

Den eksisterende plass bak Bergen bibliotek oppgraderes i 3 ulike områder, som alle henter identitet fra nåværende situasjon.

Brumunddal torg

Brumunddal torg

Som et ledd i transformasjonen av Brumunddal fra tettsted til by, har det vært viktig å skape en sentral samlingsplass for byens befolkning. Torget ligger sentralt plassert langs gågata i Brumunddal, og har blitt til gjennom en lang prosess i tett kontakt med interessegrupper og gårdeiere/næringsdrivende i sentrum, og med kommunen som aktiv premissgiver.

Fisketorget Bergen

Fisketorget

Torget i Bergen har en lang og viktig historie i Bergen sentrum. Livet på området, dag som natt, er med til å gi Bergen sin særlige stemning rundt havnen og sjøen.

Teglverket skole

Høsten 2015 åpnet nye Teglverket skole på Hasle i Oslo.

Middelalderparken

Utgangspunktet for landskapsplanen er omlegging av Follobanen og kravet om opparbeidelse av park etter at anlegget er avsluttet.

Nordre Akershuskai

Prosjektet omfatter en generell opprustning, der hovedmålet er å rydde opp og legge forholdene bedre til rette for allmennheten.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider