Interiørarkitektur

Rambølls interiørarkitekter har bred og variert erfaring fra alle typer innrednings- og interiøroppdrag knyttet til blant annet undervisningsbygg, helsebygg, hotell og restaurant, butikkinnredning, kontor- og administrasjonsbygg, restaurering og fornying, arbeidsplassutforming, belysningsplanlegging, fargesetting, møblerings- og utstyrsplanlegging, og anbudsbeskrivelser.

Kontakt

 

Marit Askeland

Interiørarkitekt
T: +47 915 98 617
Gjennom nært samarbeid med oppdragsgiver og bruker er det vårt mål å komme frem til løsninger som har høye estetiske kvaliteter, stor bruksfunksjonalitet og som gir inspirerende rammer for gode bo- og arbeidsmiljøer.

Vi jobber i integrerte flerfaglige team i tett kreativt samarbeid med våre arkitekter, lysdesignere, akustikere og installasjonstekniske rådgivere.

Prosjekter

Skagerak energi - nytt hovedkvarter

For et av Norges største kraftselskap har det vært viktig å være forankret lokalt. Hovedkvarteret for Skagerak Energi er «sydd inn» i sentrumskjernen i Porsgrunn. Å innplassere Telemarks største kontorbygg inn i et eksisterende småskala gatestruktur har vært en spennende faglig utfordring.

StatoilHydro - Visjon Sandsli. Analyse, programmering og arealplanlegging.

Høsten 2007 iverksatte StatoilHydro arbeidet med å utarbeide et byggeprogram for et fremtidig samlokalisert StatoilHydro på Sandsli - prosjektet Visjon Sandsli. Rambøll har vært engasjert i forbindelse med prosess- og prosjekteringsledelse, programmering, planarbeider, ulike analyser og detaljstudier samt evaluering av plan- og designstudier.

Sandviksboder 1 - interiør PWC

Som en videreføring av Rambøll’s arkitektoppdrag, har interiørarkitekt hatt som eget oppdrag å ivareta PwC sine spesielle ønsker og behov opp mot byggherre i forhold til sine nye lokaler i Sandviksboder 1.

Parkbygget for Haukeland sykehus

Helse Bergen har bygget et nytt senter for nukleærmedisin/PET med tilhørende poliklinikk og sengeavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Rambøll har bidratt som arkitekt og rådgiver innen bygge-, brann-, vvs- og elektroteknikk.

Gard Forsikring

Ombygging og fornying av kontorer, kantine, kafe og vinterhage.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider