dcsimg Interiørarkitektur - Rambøll
     
|
 
 
VVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interiørarkitektur

Rambølls interiørarkitekter har bred og variert erfaring fra alle typer innrednings- og interiøroppdrag knyttet til blant annet undervisningsbygg, helsebygg, hotell og restaurant, butikkinnredning, kontor- og administrasjonsbygg, restaurering og fornying, arbeidsplassutforming, belysningsplanlegging, fargesetting, møblerings- og utstyrsplanlegging, og anbudsbeskrivelser.
 
Kontorlokalene til Gard forsikring
 
 
Gjennom nært samarbeid med oppdragsgiver og bruker er det vårt mål å komme frem til løsninger som har høye estetiske kvaliteter, stor bruksfunksjonalitet og som gir inspirerende rammer for gode bo- og arbeidsmiljøer.

Vi jobber i integrerte flerfaglige team i tett kreativt samarbeid med våre arkitekter, lysdesignere, akustikere og installasjonstekniske rådgivere.

Kontakt

 

Marit Askeland
Marit Askeland
Interiørarkitekt
T+47 915 98 617
Emarit.askeland@ramboll.no