dcsimg Industri - Rambøll
     
|
 
 
VVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industri

Norsk industri er verdensledende på en rekke områder og konkurrerer i både lokale og globale markeder. Rambølls rådgivere har lang industrierfaring og leverer et bredt spekter av spesialiserte tjenester som støtte til industriens tekniske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer.

 
 
 

Norsk industri er verdensledende på en rekke områder, og konkurrerer i både lokale og regionale markeder. Produksjon i et høykostland må kompenseres gjennom de fortrinn som kan ligge i utnyttelsen av teknologi, høy kompetanse og ressurstilgang, som grunnlag for effektiv og lønnsom drift.

Tjenester for både oljeindustrien og landbasert industri

Rambølls størrelse og lokale tilstedeværelse, kombinert med spisskompetanse innen viktige fagområder, sikrer kvalitet og leveringsevne for et komplett spekter av rådgivingstjenester til landbaserte industri- og energianlegg og til oljeindustrien.

Industri

Våre erfarne prosjektledere og ingeniører bidrar til en helhetlig prosjektgjennomføring uavhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Tjenestene spenner fra tidligfaseutredninger og konseptstudier, gjennom prosjekterings- og planleggingsfasen, utførelse/idriftsettelse og inn i driftsfasen.

Innovative og miljøvennlige løsninger

Våre rådgivere kjenner industriens suksesskriterier og har fokus på produksjonseffektive og driftssikre løsninger. I nært samarbeid med våre oppdragsgivere, bidrar Rambøll til å skape ekstra gevinster i kundens prosjekter gjennom innovative og miljøriktige løsninger.

Industri

Rambøll-konsernet deler felles kjerneverdier og kunnskap på tvers av fagområdene og arbeider som ett selskap for å levere totalløsninger.

Erfaring fra forskjellige industribransjer

Rambølls referanser omfatter virksomheter innen en rekke industribransjer, slik som næringsmiddelindustri, prosessindustri, produksjonsvirksomheter, trykkeri- og gruveindustri, lager/terminaler, samt forskjellige energiproduksjonsanlegg og landbaserte olje- og gassinstallasjoner. Erfaringen og kompetansen som opparbeides tverrfaglig og på tvers av industribransjer, gjør Rambøll til en verdifull samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.

Industri

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Håvard Nordvang
Håvard Nordvang
Markedskoordinator
T+47 901 14 484
Ehaavard.nordvang@ramboll.no