dcsimg Geoteknikk og ingeniørgeologi - Rambøll
     
|
 
 
VVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geoteknikk og ingeniørgeologi

I alle bygge- og anleggsprosjekter må man ta hensyn til grunnforholdene, for å sikre trygge prosjekter og minske den økonomiske risikoen. Dette kan våre erfarne eksperter hjelpe deg med.
Rambøll tilbyr alle typer tjenester innen geoteknikk, ingeniørgeologi og grunnboring.

 
 
 

Grunnboring

Vi utfører de fleste typer grunnboring, og har et spesialtilpasset laboratorium for undersøkelser og forsøk.

Geoteknikk

Våre eksperter bidrar med alle typer geoteknisk prosjektering for både samferdsel- og byggprosjekter. Vi har også mye erfaring og kompetanse på utfordringer med kvikkleire.

Ingeniørgeologi

Vi bidrar med ekspertise under planleggingen og utførelsen av arbeider i og ved fjell, og jobber blant annet med tunneler, byggegroper og skredsikring. 

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen geoteknikk, ingeniørgeologi og grunnboring:
Bjørnar Kristiansen
Avdelingsleder Grunnboring og laboratorium
T901 79 259
Ebjornar.kristiansen@ramboll.no
Inger Søreide
Avdelingsleder Geoteknikk Reg. midt og nord
T+47 901 47 916
Einger.soreide@ramboll.no
Øyvind Bredvold
Avdelingsleder Geoteknikk Reg. sør og øst
T+47 932 12 773
Eoyvind.bredvold@ramboll.no
Tor Harald Hanssen
Avdelingsleder tunnel- og bergteknikk
T+47 957 02 586
Etor.harald.hanssen@ramboll.no
Håvard Juliussen
Seksjonsleder snø- og skredteknikk
+47 917 63 199
Ehavard.juliussen@ramboll.no