dcsimg Brann og sikkerhet - Rambøll
     
|
 
 
VVS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brann og sikkerhet

Rambøll har bred kompetanse og stor kunnskap om brannteknisk prosjektering. Våre dyktige brannrådgivere analyserer, prosjekterer og dokumenterer kostnadseffektive løsninger for alle typer bygg og konstruksjoner.

 
Brannøvelse, Rambøll
 
 
 

Våre tjenester innen brann og sikkerhet

Brannteknisk risikoKonsept og analyseProsjektering og kontroll
 

Vi gjennomfører prosjektering og rådgivning innenfor et stort spekter av brannfaglige tjenester. Rambøll har lang erfaring innen brannteknisk rådgiving både nasjonalt og internasjonalt, med kontinuerlig deltagelse i flere store tverrfaglige prosjekter.

Riktig og god brannteknisk prosjektering vil sikre solide, levedyktige og miljøeffektive løsninger. I tillegg vil person- verdisikkerheten bli ivaretatt på ønsket måte, både i forhold til myndighetskrav og krav formulert av andre interessegrupper i prosjektet.

Rambølls rådgivere innen brann og sikkerhet

Rambøll har sterk lokal tilstedeværelse i Norge med cirka 45 brannrådgivere fordelt på kontorene i Oslo, Drammen, Arendal, Kristiansand, Ålesund, Trondheim, Lillehammer og Bodø.

Det internasjonale samarbeidet i Rambøll gjør at vi tilgang på global kompetanse gjennom et nettverk av om lag 110 brannrådgivere i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og De forente arabiske emirater.

Som et aktivt og engasjert miljø, er vi opptatt av å kontinuerlig utvikle våre tjenester og produkter. I tillegg legger vi stor vekt på øke ferdighetene og kompetansen til våre rådgivere.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Elisabeth Røine
Seksjonsleder Prosjektering og kontroll
T934 99 699
Eelisabeth.roine@ramboll.no