Industri og energi

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Rambølls arkitekter utfører analyser, planlegging og prosjektering av produksjonsfasiliteter og bygningsanlegg for industri, energi, samferdsel sanlegg og teknisk infrastuktur. 
 
Gjennom tett samarbeid med utviklings- og produksjonsmiljøene i bedriftene og eksperter innen industriplanlegging, logistikk, prosessteknologi, automasjon og andre tekniske fagdisipliner integrerer vi plan, arkitektur- og design i tradisjonelle ingeniørprosjekter.

Relaterte tjenester

Industrirådgiving

Referanseliste

Tine Meieriet Jæren

Tine Meieriet Jæren er Norges største og en av Europas mest moderne meierier. Rambøll har vært arkitekt for dette fremtidsrettede prosjektet.

Arendal varmesentral

Med denne utbyggingen av fjernvarme i Arendal får byen en økt mulighet til å benytte nye, fornybare klimavennlige energiressurser. Fjernvarmeanlegget skal forsyne større deler av Arendal sentrum samt sykehuset med miljøvennlig varme.

Dong Energy, CHP Mongstad

Rambøll ble i 2004 engasjert av Dong Energy for byggteknisk prosjektering og oppfølging på byggeplass for nytt gasskraftverk på Mongstad.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no